Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
BG

Мониторинг

​Да бъдем отговорни в работата си е основна цел на Şişecam и е в сърцевината на стратегията за устойчиво развитие. Част от подхода на Şişecam е да бъде надеждна в работата си чрез приемане на предизвикателства и непрекъснато повишаване на качеството и етиката и да бъде отговорна към оперативната ефективност. Като лидер в производството, Şişecam има уникална възможност да помага на членовете на групата за намаляване на риска, за възползване от благоприятните възможности и за повишаване на устойчивостта чрез многото произведени продукти. Следователно Şişecam инвестира в опазването и подобряването на ноу-хау, което трансформира операциите, представя на пазара иновативни практики и технологии, които могат да помогнат за справяне със социалните и екологичните проблеми, присъщи на мегатенденциите. Това приема редица форми, включително предлагане на продукти/линии, насочени към повишаване на доверието и прозрачността между бизнеса и обществото; допринасяне за развитието на стандартите и корпоративната отчетност, които са в основата на финансовите системи и индустрии; и подпомагане на всички наши компании да включат устойчивостта в своите стратегически планове и да трансформират своите операции и вериги за създаване на стойност.

Разработване на условия за прилагане в съответствие с принципите на отговорния бизнес чрез инвестиране в мегатенденции и иновационни програми. Şişecam следи напредъка си чрез измерване на ефективността спрямо праговете и най-добрите налични технологии, които също са отразени в корпоративната система за оценка на устойчивостта. Определени са ключови показатели за изпълнение във всяка от трите приоритетни области, очертани в стратегията за устойчивост с публикувани цели, които да държат организацията отговорна. Общата цел на стратегията за устойчивост е да разграничи корпоративните, социалните и екологичните въздействия от растежа на бизнеса до 2020. Тъй като всеки член на групата има различен потенциал за разграничаване, общата средна стойност се разглежда на корпоративно ниво. Поради нестабилните икономически и политически тенденции, се определят, както средносрочните, така и дългосрочните цели, за осигуряване на гъвкав капацитет за адаптивност, изискван от бързите промени в световната икономика.

Освен това, външни финансови одитори като ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие), МФК и др. изисква редовно отчитане на международно приетите параметри на устойчивостта, като качество на работата и етиката, безопасност на работното място, разнообразие, околна среда и енергийни характеристики и т.н. Следователно общите годишни оценки на устойчивостта, както и полугодишните оценки играят важна роля за навременното предоставяне на обратна информация и препозициониране на посочените по-рано мегатенденции.​

​​