Kurumsal

Yönetim Kurulu
H. Ersin ÖZİNCE Yönetim Kurulu Başkanı

H. Ersin ÖZİNCE


1953 yılında Havran’da doğdu. 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra meslek hayatına 02.01.1976 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda stajyer müfettiş yardımcısı olarak başladı.

İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 1994 yılında, Bankanın Hazine , Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atanan Özince, 31 Mart 2011 tarihinden itibaren Bankanın, 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren de Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Ersin Özince, Mayıs 2002’den beri Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden Nisan 2011 itibariyle ayrılmıştır.

Ersin Özince, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, The Institute of International Finance (IIF) ve Institut International d’Etudes Bancaires(IIEB) Üyesi, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Ahmet KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Prof.Dr. Ahmet KIRMAN


1958 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006-Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mart 2008 – Nisan 2011 tarihleri arasında ise Murahhas Üye olarak görev yapmıştır. Kırman, 15 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

İlhami KOÇ Üye

İlhami KOÇ


1986 yılında A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlamıştır. İş Bankası’nda teftiş ve soruşturma çalışmalarında bulunduktan sonra Nisan 1994 tarihinde, Merkez Bankası’na devredilen bir özel bankanın geçici yönetimiyle görevlendirilmiştir.

Ekim 1994 tarihinde İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmış; bu birimde, hisse senetleri piyasası işlemleri, yatırım fonları yönetimi, uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır. 03.01.1997 tarihinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden sorumlu Birim Müdürü olarak atanmıştır. 16.04.1999 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Koç, bu görevi esnasında Kurumsal Finansman, Araştırma, Yurtiçi ve Uluslararası Sermaye Piyasaları’ndan sorumlu olmuştur.  11 Eylül 2001 tarinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine atan İlhami Koç, 28 Nisan 2002 tarihinde de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Sermaye piyasaları ile ilgili çeşitli kurumların yönetim kurulunda görev yapmış olan Koç, halen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlemler Borsası’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Camiş Menkul Değerler, Maxis Securities ve Efes Varlık şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olan İlhami Koç, İş Girişim Sermayesi  ve İş Portföy Yönetimi şirketlerinin de yönetim kurulu üyesidir.

Bankacılık ve sermaye piyasaları alanında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer ve konferanslara katılmış; değişik seviyelerdeki uzman ve yöneticilere sermaye piyasaları ile ilgili eğitim ve seminerler vermiştir. 30 Ocak 2013 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu Bağımsız Üye

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ardından, ikinci lisans ve doktorasını Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında doçentlik ve profesörlük almıştır. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve idari görevler yürütmüştür. Yayımlanmış kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı Sendikacılık Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği, Hamburg Türk-Avrupa Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Japonya Araştırmaları Derneği Genel Başkan Vekilliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanlığı, K.K.T.C. Hükümeti Fahri Danışmanlığı, T.H.Y.
Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İ.T.O. Hukuk Müşavirliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Müşavirliğini yapmış, 2014’te Türkiye Alexander Von Humboldt Bursiyerleri Derneği Başkanlığına ve ITO İş Yaşamı ile İlgili Sorunlara İlişkin Komisyona moderatör seçilmiştir. 25 Mayıs 2012 Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır.

Halit Bozkurt Aran Bağımsız Üye

Halit Bozkurt Aran


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1971 yılında mezun olan Halit Bozkurt Aran, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Aran, Salzburg Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos, Kuala Lumpur ve Washington Büyükelçiliklerinde Başkatip ve Müsteşar olarak görev yaptı. Ardından Düseldorf Başkonsolosu olan ve Pakistan ve İran’da Büyükelçilik yapan Aran, UNESCO-Paris ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)-Cenevre nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak çalıştı.

Büyükelçi Aran, DTÖ’de Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Çevre Komitesi Başkanlığı ile Belarus Katılım Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Aran, merkezde Avrupa Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almasının ardından İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü ve Ortadoğu Siyasi İlişkiler Genel Müdürü olarak da çalıştı.

Bozkurt Aran, TEPAV’da Ağustos 2012 tarihinde TEPAV’da kurulan Ticaret Çalışmaları Merkezi’nin Direktörlüğünü yürütüyor.

 

Zeynep Hansu UÇAR Üye

Zeynep Hansu UÇAR


Zeynep Hansu UÇAR-Üye

1971 yılında doğan Uçar, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümünde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Sabahattin GÜNCELER Üye

Sabahattin GÜNCELER


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sabahattin Günceler, iş hayatına Azot Sanayii T.A.Ş.’de başlamıştır. 1982 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Günceler, araştırma ve üretimde çeşitli yönetim kademelerinde bulunmuş, Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Kimyasallar Grup Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Sabahattin Günceler, şirketimizin

25 Mart 2015 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Mehmet ÖĞÜTCÜ Bağımsız Üye

Mehmet ÖĞÜTCÜ


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, London School of Economics ve College d’Europe’da öğrenimini tamamlamıştır.

Halen Londra merkezli Global Resources Partnership ve East Med Advisors Group’un Başkanı olan Öğütcü aynı zamanda Brüksel’deki hükümetler arası enerji teşkilatı Energy Charter’in Ortadoğu ve Asya bölgelerinden sorumlu “Özel Elçisi” görevini yürütmektedir. Londra Borsası’na kayıtlı petrol ve doğal gaz arama şirketi Genel Energy plc’nin Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyedir. The Bosphorus Energy Club’un kurucu başkanlığı görevi uhdesinde olan Öğütcü, Harvard Universitesi, London School of Economics ve Dundee University’de enerji jeopolitiği, rekabet gücü ve kalkınma için yatırım dersleri vermektedir.

Daha önceki mesleki yaşamında İş Bankası Müfettiş Yardımcısı, Başbakanlık danışmanlığı, Ankara, Pekin, Brüksel ve Paris’te kariyer diplomat olarak çalışmıştır. Merkezi Paris’teki Uluslararası Enerji Ajansı ve OECD’nin üst düzey yönetiminde görevler üstlenmiştir. Londra’da dünyanın en büyük doğal gaz şirketlerinden British Gas Group’un hükümetler ile ilişkiler ve iş geliştirme stratejilerinden sorumlu Direktörlüğü görevini de ifa etmiştir. Invensys, Dimetronics, Windsor Energy Group, NUMIS, KCS gibi çokuluslu enerji, yüksek teknoloji, tren, güvenlik, iletişim, finansal hizmetler şirketlerinin danışma kurullarında görev yapmaktadır.

Mehmet Öğütcü, şirketimizin 25 Mart 2015 tarihi Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.

İzlem ERDEM Üye

İzlem ERDEM


1986 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinden, 1990 yılında da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümünden mezun olmuştur.
Aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Erdem, 1998 yılında aynı Müdürlük’te Müdür Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2000 yılında Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne atanan Erdem, 2004 yılında aynı Müdürlük’te Grup Müdürü görevini üstlenmiştir.
30 Nisan 2008 tarihinden bu yana Banka’nın İktisadi Araştırmalar Bölümünde Bölüm Müdürlüğü görevini sürdüren Erdem, Banka’daki görevlerine paralel olarak, İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş’.de Denetim ve Yönetim Kurulu üyelikleri yapmış olup halen İş Portföy Yönetimi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.
İzlem Erdem, şirketimizin 25 Mart 2015 tarihi Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.