Kurumsal

Yönetim Kurulu
H. Ersin ÖZİNCE Yönetim Kurulu Başkanı

H. Ersin ÖZİNCE


1953 yılında Havran’da doğdu. 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra meslek hayatına 02.01.1976 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda stajyer müfettiş yardımcısı olarak başladı.

İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 1994 yılında, Bankanın Hazine , Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atanan Özince, 31 Mart 2011 tarihinden itibaren Bankanın, 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren de Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Ersin Özince, Mayıs 2002’den beri Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden Nisan 2011 itibariyle ayrılmıştır.

Ersin Özince, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, The Institute of International Finance (IIF) ve Institut International d’Etudes Bancaires(IIEB) Üyesi, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Ahmet KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Prof.Dr. Ahmet KIRMAN


1958 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006-Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mart 2008 – Nisan 2011 tarihleri arasında ise Murahhas Üye olarak görev yapmıştır. Kırman, 15 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

Alev YARAMAN Üye

Alev YARAMAN


1947 yılında doğdu. ODTÜ Kimya Bölümü, İngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman,1970 yılında Şişecam Topluluğu’nda iş hayatına başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1998- 2007 yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Dr. Tevfik Ateş KUT Üye

Dr. Tevfik Ateş KUT


1949 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom Enerji Komisyonun’da başlamıştır. 1980 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1998 yılından bu yana Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmüş olan Kut, 16.02.2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
İlhami KOÇ Üye

İlhami KOÇ


1986 yılında A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlamıştır. İş Bankası’nda teftiş ve soruşturma çalışmalarında bulunduktan sonra Nisan 1994 tarihinde, Merkez Bankası’na devredilen bir özel bankanın geçici yönetimiyle görevlendirilmiştir.

Ekim 1994 tarihinde İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmış; bu birimde, hisse senetleri piyasası işlemleri, yatırım fonları yönetimi, uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır. 03.01.1997 tarihinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden sorumlu Birim Müdürü olarak atanmıştır. 16.04.1999 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Koç, bu görevi esnasında Kurumsal Finansman, Araştırma, Yurtiçi ve Uluslararası Sermaye Piyasaları’ndan sorumlu olmuştur.  11 Eylül 2001 tarinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine atan İlhami Koç, 28 Nisan 2002 tarihinde de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Sermaye piyasaları ile ilgili çeşitli kurumların yönetim kurulunda görev yapmış olan Koç, halen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlemler Borsası’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Camiş Menkul Değerler, Maxis Securities ve Efes Varlık şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olan İlhami Koç, İş Girişim Sermayesi  ve İş Portföy Yönetimi şirketlerinin de yönetim kurulu üyesidir.

Bankacılık ve sermaye piyasaları alanında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer ve konferanslara katılmış; değişik seviyelerdeki uzman ve yöneticilere sermaye piyasaları ile ilgili eğitim ve seminerler vermiştir. 30 Ocak 2013 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

Zeynep Hansu UÇAR Üye

Zeynep Hansu UÇAR


Zeynep Hansu UÇAR-Üye

1971 yılında doğan Uçar, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümünde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu Üye

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu


Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu 1947 yılında dünyaya gelmiştir.

1967 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk alanında Lisans, 1974 senesinde Bern Üniversitesi’nde Hukuk alanında Yüksek Lisans, 1975 senesinde ise, yine Bern Üniversitesi’nde Hukuk alanında Doktora eğitimini tamamladı.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında 1982 senesinde Uludağ Üniversitesi’nde Doçent, aynı alanda 1988 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Profesör unvanını kazandı.

Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu, Uludağ Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enstitü Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat bölümü Bölüm Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme bölümü Bölüm Başkanlığı, aynı fakültede Dekanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Üniversite Senatörlüğü ve Senato Temsilcisi olarak seçilerek Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Akademik görevlerinin yanı sıra, Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu, T.C. Kültür Bakanlığı Sendikacılık Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği, Hamburg’da Türk – Avrupa Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, T. C. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nde Hukuk Danışmanlığı, Japonya Araştırmaları Derneği Genel Başkan Vekilliği, T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanlığı, K.K.T.C. Hükümeti Fahri Danışmanlığı (Çalışma Mevzuatı hususunda), T. H. Y. (Türk Hava Yolları) Denetim Kurulu Üyeliği, T. H. Y. (Türk Hava Yolları) Yönetim Kurulu Üyeliği, İ. T. O. (İstanbul Ticaret Odası) Hukuk Müşavirliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Müşavirliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu’nun ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel çeşitli kitap, makale, araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Orhan Sezgin Üye

Prof. Dr. Orhan Sezgin


Prof. Dr. Orhan Sezgin, 1945 senesinde Malazgirt’te dünyaya gelmiştir.

1971 senesinde İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladığı Lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora programlarını da tamamlamıştır. Doktora sonrasında Yurt Dışı Araştırma Programı’nı ise 1976 senesinde, Institute Of Social Studies’te Socio Economic Planning alanında, Hollanda’da tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi’nde İngilizce ve Türkçe İktisat Bölümlerinde görev yapmış olan Prof. Dr. Orhan Sezgin, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat bölümünden 2012 senesinde emekli olmuştur.

Bu akademik çalışmalarının yanı sıra, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilimdalı Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

Üniversite haricinde, Ataköy Marina Yönetim Kurulu Üyeliği ve Emlak Konut A. Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan Prof. Dr. Orhan Sezgin, Yeminli Mali Müşavir unvanına da sahiptir.

Prof. Dr. Orhan Sezgin’in ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel çeşitli kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır.

Halit Bozkurt Aran Bağımsız Üye

Halit Bozkurt Aran


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1971 yılında mezun olan Halit Bozkurt Aran, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Aran, Salzburg Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos, Kuala Lumpur ve Washington Büyükelçiliklerinde Başkatip ve Müsteşar olarak görev yaptı. Ardından Düseldorf Başkonsolosu olan ve Pakistan ve İran’da Büyükelçilik yapan Aran, UNESCO-Paris ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)-Cenevre nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak çalıştı.

Büyükelçi Aran, DTÖ’de Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Çevre Komitesi Başkanlığı ile Belarus Katılım Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Aran, merkezde Avrupa Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almasının ardından İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü ve Ortadoğu Siyasi İlişkiler Genel Müdürü olarak da çalıştı.

Bozkurt Aran, TEPAV’da Ağustos 2012 tarihinde TEPAV’da kurulan Ticaret Çalışmaları Merkezi’nin Direktörlüğünü yürütüyor.