Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Корпоративна социална отговорност

​​Şişecam​ работи в 14 страни и се ангажира с голям брой заинтересовани страни, поради което Групата чрез своите операции засяга местните общности в много аспекти на устойчивото развитие. Според нашия подход за устойчиво развитие и ангажираност към целите на устойчивото развитие на ООН, нашата програма за корпоративна и социална отговорност е доброволен ангажимент за повишаване включването на заинтересованите страни, за минимизиране на различията и осигуряване на активно участие в устойчиви социални, икономически и екологични решения и запазване на природните ресурси и културното наследство чрез многосекторен подход. Приоритетните целеви групи са младежта, жените и уязвимите групи.

За тази цел програмата за корпоративна и социална отговорност (КСО) чрез пряко ангажиране и/или чрез механизми за отпускане на средства ще се фокусира върху следните програми:

Корпоративна и социална отговорност (КСО)

​​​Активен партньор за упълномощаване на местните общности и уязвими групи за устойчиво съществуване

Как ще го направим?

 • Стъклото за здравеопазване, чрез активно участие на хората и местните общности в санитарно-хигиенни и здравни програми.
 • Подобряване на благосъстоянието на хората и местните общности чрез спорт.
 • Обучение при равни възможности.
 • Програма за обучение на треньори за устойчив живот.
 • Стъклото като вид изкуство в живота, устойчив хабитат и бъдещите възможности за поколенията.
​​​Глобални усилия за опазване на природните ресурси и за борба с изменението на климата

Как ще го направим?

 • Опазване на биологичното разнообразие за бъдещ живот с добавена стойност.
 • Възстановяване на земните и водните ресурси за устойчиво препитание.
 • Климатично гъвкави местни общности чрез новаторски и традиционни практики.
 • Използване на младите, възрастните и уязвимите групи като устойчиви застъпници.
 • Корпоративна доброволческа програма.
 • Застъпническа програма и съзнателно обучение на потребителите в устойчиво развитие.
 • Акционерите, като активен играч за енергийно ефективни решения.
 • Шишеджам и местните лидери на общността в защита на природните ресурси.
 • Местните общности и партньори дават възможност за изчисляване на остатъците от вода, въглерод, енергия и др.
​​​Програма за управление на наследството за външни партньори

Как ще го направим?

 • Шишеджам като лидер и защитник на „производство на стъкло от миналото към бъдещето“ т.е. чрез изложби, семинари, спонсорства и публикации.
 • Ценностите и традициите на основателя на Шишеджам, бизнес моделът и служителите са съхранени от застъпническата програма за външни общности от 1935 г.
 • Международен годишен симпозиум на стъклото.
​​​​