Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Устойчивост на "Şişecam"

​​​​​​​​​Нашият подход за устойчиво развитие е залегнал в нашето историческо наследство и в способността да надхвърляме рамките на бизнеса, като същевременно се превръщаме в международен фактор за постигане на дългосрочна стойност за бъдещите поколения.

В съответствие с дългосрочните си цели за растеж, Şişecam Груп н​​епрекъснато поддържа инвестициите си през 2017 г., както преди. В предстоящия период, освен инвестициите, насочени към модернизация, съобразена с Индустрия 4.0 и растежа на капацитета, ще разгледаме и благоприятните възможности за неорганичен растеж и ще запазим нашата цел за създаване на устойчиво развитие с нови инициативи.

С цел да управлявамe икономическата, социалната и екологичната устойчивост чрез създаване на дългосрочна стойност за бъдещите поколения по време на това пътуване, ние актуализирахме нашата стратегия за устойчивост. В съответствие с нашата визия „да станем глобална компания, която предлага творчески решения и да постигаме различие чрез нейните технологии и марки“, нашата група подкрепя целите на ООН за устойчиво развитие.


Групата Şişecam признава, че за да се гарантира устойчивото развитие на бъдещите поколения, действията на местно, корпоративно и глобално равнище са задължителни, като същевременно се оправомощава, прогресира и запазва благосъстоянието на бъдещите поколения. Şişecam Груп оправомощава своите акционери и служители чрез застъпничество и ангажиране в практики, които насърчават многообразието и всеобхватността; напредък чрез неутрален климат – 360 ° циркулярен модел; запазване на природните ресурси, на които се разчита и институционално наследство, за гъвкави и устойчиви поколения.

​​