Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Съхранение

​​

​​​​​​​​Опазва, ангажира се и прилага практики за съхранение, за да допринесе към екологичната устойчивост и да сподели осем десетилетия практически опит със следващото поколение.

​​​Sustainable environmental and natural resource management practices in place with special focus on gender.

Как ще го направим?

  • Прилага се система за управление на околната среда (води, опасни и неопасни отпадъци, замърсяване на въздуха), за намаляване на въздействието върху околната среда.
  • Разработена е и пилотна програма за опазване на околната среда
  • Разработват се програма, инструменти и/или продукти на основата на познанието, за опазване / възстановяване на екосистемите (вода, земя и биоразнообразие).
  • Разпространяване на най-добрите практики за управление на околната среда и природните ресурси във веригите на стойността и бизнес мрежите чрез сътрудничество и ангажиране с вътрешни и външни заинтересовани страни.
  • Инструменти за оценка на жизнения цикъл и инструменти за оценка на екосистемите, интегрирани в оперативното управление.
  • Продуктово определени въглеродни и водни профили, изчислени и споделени с обществеността
​​​Environmental and Institutional Heritage Stewardship Program

Как ще го направим?

  • Най-добрите практики за управление на ресурсите, ориентирани към процесите, стандартизирани, събрани и запазени.
  • Разработване на сигурна, достъпна и гъвкава система за управление на познанието.
  • Изследвани са специализирани дисциплини, основани на обществените и занаятчийските традиции, свързани със стъкларската и химическата промишленост и разработените инструменти за съхранение, комуникация и знания.