Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Съхранение

Нашият подход за СЪХРАНЕНИЕ се позовавана ресурсната ефективност, намаляването на отпадъците, ефективното управление на околната среда и устойчив дизайн на продукти, с акцент върху опазването на корпоративното и природното наследство.

Цели за 2017 - 2022
Мерна единица
Текущ статус - 2019
Повторно използване на 5% от промишлените отпадъчни води
%
5.5
Използване на поне 20% рециклирано стъкло в производството на амбалажно стъкло
%
23
Намаляване на емисиите на азотните оксиди (NOx) с първични мерки в поне 10 пещи.
Брой
8
Разработване на поне 4 индустриални програми за синергия
Брой
3
Увеличаване на горите с 20% в съществуващите минни зони
хектара
35
Подновяване на процедурите за корпоративни поръчки в рамките на принципите за устойчивост
Процедура
Изпълнена
Иницииране на практики за биологично разнообразие и опазване чрез включване на местното население в географията на експлоатацията
Зона (хектара)
Не е започнало