Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Прогрес

Подходът ПРОГРЕС цели превръщането в активен участник в борбата срещу климатичните промени, насърчаването на възобновяемата енергия и прилагането на кръговия модел в работата.

Цели за 2017 – 2022
Мерна единица
Текущ статус - 2019
Намаляване на парниковите емисии от производството на стъкло с 5% от изходното ниво през 2017 г.
%
0.4
Намаляване на специфичната енергийна интензивност от производството на стъкло с 2% от изходното ниво през 2017 г.
%
1.8
12 мвт. енергия, произведена чрез възобновяеми енергийни източници
MW
6.3
Поне една допълнителна инсталация за използване на методологията за предварително загряване на реагентите за намаляване на потреблението на природен газ
Брой
В процес
Две допълнителни инсталации, използващи система за регенериране на топлина от отпадъци
Брой
В процес