Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
RO

Responsabilitatea Sociala Corporativa

​​​​​​​​​​​​​​​​​Șișecam, care își dezvolta activitatea în 14 țări, se implică cu un număr mare de părți interesate. Prin urmare, prin intermediul operațiunilor sale, grupul aduce implicații numeroase de sustenabilitate în comunitățile locale. În conformitate cu abordarea noastră de sustenabilitate și angajamentul față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a ONU, Programul nostru de Responsabilitate Socială Corporativă este un angajament voluntar de a spori incluziunea părților interesate, de a minimiza diversitatea și de a asigura o participare activă la soluții sociale, economice și de mediu durabile și pentru a conserva resursele naturale și patrimoniul cultural printr-o abordare multi-sectorială. Grupurile țintă prioritare sunt grupurile de tineri, femei și grupuri vulnerabile.

În acest scop, programul de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR) prin angajament direct și / sau prin mecanisme de acordare se va concentra pe următoarele programe:

Responsabilitate Socială Corporativă (CSR)

​​​Soluție parteneră activă pentru a conferi comunităților locale și grupurilor vulnerabile un trai sustenabil

Cum o vom face

 • Sticla pentru sănătate, ca o oglindă de sticlă, prin participarea activă a oamenilor și a comunităților locale la programele sanitare și de sănătate.
 • Îmbunătățirea bunăstării oamenilor și a comunităților locale prin sport.
 • Instruire privind egalitatea de șanse.
 • Program de formare în domeniul instruirii pentru viața durabilă.
 • Sticla ca mod de artă în stilul de viață, habitate durabile și tendințele generațiilor viitoare.
​​​Eforturile globale realizate pentru conservarea resurselor naturale și pentru combaterea schimbărilor climatice

Cum o vom face

 • Conservarea biodiversității pentru o viață viitoare cu valoare adăugată.
 • Restaurarea resurselor pământului și a apei pentru un trai durabil.
 • Comunitățile locale rezistente la climă prin practici inovatoare și tradiționale.
 • Implementarea grupurilor de tineri, vârstnici și vulnerabili ca susținatori durabili.
 • Programul de voluntariat corporativ.
 • Program de sprijin si de instruire a conștientizării durabile a consumatorilor.
 • Părțile interesate implicate ca participanți activi pentru soluții eficiente din punct de vedere energetic.
 • Sisecam și liderii comunității locale implicați în protejarea resurselor naturale.
 • Comunități locale și parteneri care să-și poată calcula amprenta de apă, carbon, energie etc.
​​​Programul de gestionare a patrimoniului pentru partenerii externi

Cum o vom face

 • Sisecam ca lider și susținător al "producției de sticlă de la trecut la viitor" prin intermediul unor expoziții, seminarii, sponsorizări și publicații.
 • Valorile și tradițiile fondatorului, modelul de afaceri și angajații Sisecam, conservate pentru programul de susținere pentru comunitățile externe din 1935.
 • Simpozionul internațional anual de sticlă.
​​​​