Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Splnomocniť

Prístup POSILNIŤ znamená začlenenie rozmanitosti a inkluzívnosti do každodenných postupov na podnikovej aj prevádzkovej úrovni; rozšírenie využívania digitálnej inteligencie; a podpora pokroku spoločnosti.

Ciele 2017 - 2022
Jednotka
Aktuálny stav 2019
Nulové pracovné úrazy (miera frekvencie úrazov pri stratách v čase LTIFR)
LTIFR
12
Podpora zásad rozmanitosti a začlenenia skupiny Şişecam
Dokument princípov
Realizované
Šírenie kultúry inklúzie v rámci skupiny Şişecam a všetkých zainteresovaných strán, porovnanie na základe ukazovateľov výkonnosti
% zamestnankýň
20.02
Podpora národných, medzinárodných politík a predpisov o rovnakých príležitostiach
Prebiehajúce