Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
TR

İzleme

​​​​​Şişecam​'ın amaçlarının ve sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde sorumlu bir kurum olmak yer almaktadır. Şişecam, kalite ve etik çizgisini zorlayıp yükselterek operasyonel etkinliğini sürdürebilmek için sorumlu bir kurum olmayı benimsemiştir. Lider bir üretici olarak Şişecam, ürettiği birçok ürünle riskleri azaltmak, fırsatları yakalamak ve daha sürdürülebilir olabilmek için Topluluk üyelerine yardımcı​​​​ olmaktadır. Bu nedenle Şişecam, uygulamaları dönüştüren, yenilikçi uygulamaların ve eğilimlerin doğasındaki toplumsal ve çevresel konuları ele alan teknolojileri pazara getiren bilgi birikiminin korunması ve geliştirilmesi için yatırım yapmaktadır. Bu kapsamda ele alınan konular arasında, ticaret ve toplum arasındaki güvenin ve şeffaflığın arttırılmasına odaklanan ürünler / üretimler sunmak; finansal sistem ve endüstrileri destekleyen standartların ve kurumsal raporlamanın geliştirilmesine katkıda bulunmak; Topluluğun bütün Şirketlerinin sürdürülebilirlik esaslarını stratejik planlarına dahil etmelerini , operasyonlarını ve değer zincirlerini değiştirmelerini desteklemek gibi çeşitli konular yer almaktadır.

​​​​Mega eğilimlere ve yenilik programlarına yatırım yaparak sorumlu iş yapış biçimini destekleyen çalışma yöntemleri geliştirilmektedir. Şişecam, kurumsal sürdürülebilirlik kartına da yansıyan performansını, limit değerlere ve Mevcut En İyi Teknolojilere göre ölçerek takip eder. Temel performans göstergeleri, kuruluşun sorumluluklarını duyurmak amacıyla yayınlanmış sürdürülebilirlik stratejisinde özetlenen üç odak alanının her biri için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik stratejisinin ayrıca oluşturulmasının amacı, kurumsal sosyo-çevresel etkilerin, genel iş planınından ayrılmasını sağlamaktır. Topluluk bünyesindeki her Üretim Grubu’nun farklı bir ayrıştırma potansiyeline sahip olması nedeniyle, kurumsal düzeydeki seviye belirlenirken, genel ortalama dikkate alınmaktadır.​ Ekonomik ve politik eğilimlerdeki dalgalanmalar nedeniyle, küresel ekonomide ortaya çıkan hızlı değişimlere karşın gerekli esnekliğin sağlanabilmesi için, hem orta hem de uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.

Buna ek olarak, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), IFC (International Finance Corporation: Uluslararası Finansal İşbirliği) gibi finans kuruluşları, operasyonel kalite ve etik, işyeri güvenliği, çeşitlilik, çevre ve enerji performansları gibi uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik parametreleri hakkında düzenli raporlar istemektedir. Dolayısıyla, bu bağlamdaki geri bildirimlerin zamanında yapılması, yıllık sürdürülebilirlik puanlamaları ve bunların yarıyıl değerlendirmelerinin yanısıra mega eğilimlere göre yeniden pozisyon almak açısından da önemli görülmektedir.​​​​​