Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
TR

Güçlendir

GÜÇLENDİR yaklaşımı; çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde günlük uygulamalara entegre edilmesi, dijital zeka kullanımının yaygınlaştırılması ve toplumsal ilerlemelerin teşvik edilmesini içermektedir.

Şişecam bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamı sağlamak ana hedeflerimiz arasındadır. Adil, güvenilir ve insan haklarına saygılı politikaların desteklendiği bir çalışma ortamı için; çalışanlarımıza dil, din, ırk, uyruk, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal veya kişisel durum, sağlık durumu, medeni hal, kişisel inanç, maluliyet durumu, yaş ya da yerel mevzuatlarla korunan diğer özelliklere bakılmaksızın tüm düzeylerde eşit fırsatlar sunulmaktadır. Tüm çalışanların temel insan haklarına saygı gösteririz. ILO’nun ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde çalışır, şirketimizde ve iş ortaklarımızda aksi yönde uygulamalara izin vermeyiz.

Şişecam'da ana hedefimlerimiz arasında:

  • ​​​​​​ Hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanması,
  • ​​​​​​ Günümüz çalışma koşullarına uygun rekabet ve verimlilik odaklı endüstri ilişkilerinin sağlanması,
  • ​​​​​​ Şişecam kurum kültürüne uygun bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması,
  • ​​​​​​ Çalışanlarımıza adil ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanması

yer alır.

2017-2022 Hedefleri
Birim
2019 Güncel Durum
Sıfır iş kazası “Yaralanma Sıklığına Bağlı Kayıp Zaman Oranı” (LTIFR)
LTIFR
12
Şişecam Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İlkeleri’nin belirlenmesi
İlkeler
Dokümanı
Hayata Geçirildi
Kapsayıcı kültürün Şişecam ve paydaşlarında yaygınlaştırılması ve göstergelerle gelişimin ölçülmesi
% Kadın Çalışanların Sayısı
20,02
Ulusal ve uluslararası ilan edilmiş politika ve fırsat eşitliği konusundaki düzenlemelerin desteklenmesi
Devam Ediyor