TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
2023 DİJİTAL FAALİYET RAPORU

Bir Bakışta Şişecam

Köklü bir geçmişle
daima gelişen ve
büyüyen bir organizasyon

Rakamlarla 2023

Dört kıtada başarılı operasyonel sonuçlar

Ahmet Kırman

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Ahmet Kırman
Görkem Elverici

Genel Müdür'ün Mesajı

Görkem Elverici

Görkem Elverici

Mimari Camlar

6 farklı ülkede 10 üretim tesisi

Şişecam, ileri teknoloji ve inovatif yaklaşımlarıyla
hem Türkiye’de hem de dünya genelinde öncü konumdadır.

Endüstriyel
Camlar

Müşteri memnuniyetinden taviz vermeyen yaklaşım

Şişecam endüstriyel camlar alanında, gelişime ve yeniliğe açık Ar-Ge altyapısı sayesinde ürettiği kaliteli ve güvenli ürünleriyle sektörün her türlü ihtiyaç ve beklentisini karşılamaktadır.

Cam Ev Eşyası

Farklı pazarlara uygun ürün portföyü yönetimi

Şişecam, cam ev eşyası tasarım ekibinin tüm paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü yeni ürün çalışmaları sonucunda 2023 yılında 4 ödül kazanmıştır.

Cam Ambalaj

Faaliyet pazarlarında lider konum

Şişecam, Avrupa ve dünya genelinde ilk 5 üretici arasında yer almaktadır.

Kimyasallar

Dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri

Şişecam, 5 milyon ton soda üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri olarak konumlanmaktadır.

Enerji

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi

Şişecam, Türkiye’de ihtiyacı olan elektrik enerjisini yüksek oranda kendi üretimiyle temin etmiştir.

Diğer

Kaliteli ve kesintisiz tedarik yönetimi

Şişecam 2023 yılını toplam 3,7 milyon ton cam kumu, kalker, dolomit, feldspat, mikronize ürünler ve kaolen üretimiyle tamamlamıştır.

Tüm faaliyet raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Genel Müdür'ün Mesajı

Genel Müdür

Görkem Elverici merak edilen soruları yanıtlıyor.

Şişecam’ın 4 kıtaya ve 14 ülkeye yayılan geniş faaliyet ağı, senaryo bazlı stratejileri ve dijitalleşmeye dayanan güçlü altyapısı ani değişimlere hızla adapte olabilmemizi sağladı.
Süreçlerimize yönelik operasyonel verimlilik çalışmalarımız kapsamında, bugüne kadar uyguladığımız 800 proje ile 50 milyon dolarlık bir fayda elde ettik.
Eskişehir’de devreye almak üzere olduğumuz cam ambalaj tesisi tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hatla dünyanın en büyük cam ambalaj tesisi oldu.
Yapay zekâ, makine öğrenimi, dijital ikizler gibi alanlarda geleceğin teknolojilerine de hazır bir alt yapıya da sahip hale geldik.
Dünyanın ve Türkiye’nin saygın kurumlarıyla ortak projeler geliştiriyor, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm’, ‘Yapay Zekâ ile Akıllı Üretim’ gibi yüksek teknoloji alanlarında inovasyonlara imza atıyoruz.
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Kırman merak edilen soruları yanıtlıyor.

2023 Türkiye ve dünya için zor bir yıldı. Gururla ifade etmek isterim ki, Şişecam tüm bu zorlukları başarıyla yönetti ve yönetme çabasını da sürdürüyor.
14 farklı ülkeyi, her ülkenin kendi gerçeklerine göre yönetebilme becerimiz uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da teyit edilmiş bir husus.
Kuruluşumuzdan itibaren küresel mükemmelliği yönetim anlayışımızın merkezinde tutuyoruz, tüm ekosistemimiz için değer yaratan büyümeye odaklanarak faaliyet gösteriyoruz.
Bu ödül, şahsımda somutlaşan bir ödülden öte, çok daha ötesi… Şişecam’ın dünya üzerindeki performansının ve yerinin önemli bir göstergesi.
‘Akıllı Şişecam’, ‘Üretken Şişecam’, ‘Dijital Şişecam’ stratejilerimizle verinin değere dönüşmesini sağlıyoruz.
Şişecam’ın hikâyesi, sürdürülebilirliğin ta kendisi...
2023 yılındaki Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 63’ünü sürdürülebilirlik projelerine ayırdık.