Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BA

Tehnologija proizvodnje stakla

Karakteristike taljenja

Eksperimentalna ispitivanja za bolje razumijevanje fenomena visokih temperatura uključujući šaržiranje, finiranje/rafiniranje, potrošnju energije; promjene fizičkih i hemijskih svojstava na osnovu sastavnih komponenti stakla; parametre koji utiču na kvalitet i troškove, kao i razvoj novih tehnika za takve fenomene su glavne misije ove laboratorije.

Ispitivanje sirovina

 • Procjena alternativnih sirovina za nova ulaganja u peći i postojeće peći,
 • Određivanje specifikacija sirovina.

Dizajn novih sastava stakla

 • Dizajn sastava stakla u cilju postizanja ciljanih fizičkih svojstava,
 • Priprema tranzicionog programa za promjenu sastava i njegovu primjenu na peći po zahtjevu.

Eksperimentalne simulacije

 • Ispitivanje taljenja na visokim temperaturama u cilju uočavanja karakteristika taljenja i finiranja novih sirovina i sastava stakla,
 • Eksperimentalna istraživanja o procesima pjenjenja i finiranja u šaržnom taljenju i analizi nastalih gasova korištenjem najsavremenije opreme (Sistem za promatranje taljenja na visokim temperaturama).


Svojstva boje i optička svojstva

U zavisnosti od zahtjeva tržišta, novi sastavi stakla koji imaju ciljna svojstva boje i optička svojstva su projektovani eksperimentalnim i instrumentalnim metodama. Pored projekata na razvoju novih proizvoda, vrše se i istraživanja u vezi sa rješavanjem problema vezanih za svojstva boje i optička svojstva.

Kolorizacija/dekolorizacija

 • Novi dizajn boja (bojenje u šarži i jami za prihvat staklene mase),
 • Studije dekolorizacije za proizvodnju kremenog stakla,
 • Rješavanje problema u vezi s bojom u proizvodnji.

Radovi na promjeni boje

 • Priprema plana toka rada za aktivnosti promjene boje upotrebom internih modela boja,
 • Podrška aktivnostima na licu mjesta, od perioda promjene boje do ciljne boje.

Mjerenje i izračun optičkih svojstava

 • Određivanje optičkih performansi*, specifikacija boja i komercijalnih kataloških vrijednosti,
 • Mjerenja, izračuni i certificiranje prema državnim i međunarodnim standardima,
 • Razvoj novih metoda mjerenja, po potrebi.

(*) Analize u okviru akreditacije

Fizička i mehanička svojstva

Izvršena su istraživanja o mjerenju i optimizaciji fizičkih i mehaničkih svojstava stakla u cilju postizanja kontinuiranog visokog kvaliteta proizvoda i visoke produktivnosti u procesu proizvodnje. Osim toga, mjere se i razvijaju parametri ojačavanja stakla u jami za prihvat staklene mase, oblikovanja i prekaljivanja, kaljenja i dekoracije.

Istraživačka područja

 • Mjerenja fizičkih svojstava,
 • Mjerenja mehaničkog svojstva otprornosti na udar,
 • Analiza naprezanja,
 • Analiza puknuća,
 • Mjerenje mikrohomogenosti,
 • Mjerenje i podešavanje odgovarajućih temperaturnih profila procesa prekaljivanja, kaljenja i dekoracije.

Analiza mjehurića

CAM-Tech-HABBE.jpg

Studije o defektu mjehurića (prisutnost gasa) se sprovode kako bi se defekt u potpunosti uklonio ili koliko je moguće smanjio na prihvatljiv nivo, kako bi se umanjio gubitak pri proizvodnji.

Ispitivanje defekta mjehurića

 • Preliminarno mikroskopsko ispitivanje proizvoda (broj, veličina i nakupljanje mjehurića, itd.),
 • Identifikacija izvora mjehurića na osnovu sastava mjehurastih gasova i ukupnog unutrašnjeg pritiska (pomoću masenog spektrometra),
 • Obrada podataka za parametre rada peći.

Eksperimentalne i numeričke simulacije

 • Eksperimentalna istraživanja mogućih izvora mjehurića laboratorijskim simulacijama,
 • Numeričke studije dinamike mjehurića (brzina potiska, brzina rasta/kaliranje mjehurića, itd.).
​​