Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BA

Energija

Djelatnosti Şişecam-a na tržištu električne energije i prirodnog plina započele su s „Projektom proizvodnje električne energije“ koji je pokrenut 1995. godine s ciljem proizvodnje električne energije u firmama društva Şişecam i zadovoljavanja zahtjeva za električnom energijom članova Društva. Kao dio ovog projekta, osnovana je Camiş Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. i u augustu 1997. godine, puštena je u pogon elektrana 31 MW Trakya. Kada su u prvoj polovici 1998. godine puštene u pogon i elektrane 12 MW Topkapı snage i 12 MW Çayırova, ukupna instalirana snaga dosegla je 55 MW. Ova tri postrojenja su godišnje proizvodila 400 miliona kWh električne energije i 80 hiljada tona pare za fabrike Društva.

U početku su bile namijenjene proizvodnji električne energije samo za firme Društva; međutim, s vremenom je firma počela prodavati višak električne energije kupcima koji nisu bili dio Nacionalne mreže, tj. slobodnim potrošačima. Firma je dobila licencu za proizvodnju i preimenovana je u Camiş Elektrik Üretim A.Ş.

U 2006. godini, da bi se fabrici sode Şişecam osigurala para, puštena je u rad 1. linija kogeneracijskog postrojenja Mersin s instaliranom snagom od 126 MW i kapacitetom za proizvodnju 1 milion kWh električne energije i 3 miliona tona pare godišnje.

U 2007. godini, prodane su elektrane Topkapı i Çayırova, kada su na turskom tržištu porasle cijene prirodnog plina i smanjene prodajne cijene električne energije.

U 2009. godini, naručena je druga linija kogeneracijskog postrojenja Mersin kako bi se zadovoljile sve veće potrebe za parom u fabrici sode. Tako se proizvodni kapacitet postrojenja povećao na 2 milijarde kWh na strani električne energije i 400 miliona tona na strani pare.

Kao rezultat toga, do kraja 2009. godine Camiş Elektrik je nastavio s radom ukupne instalirane snage 274 MW, što uključuje

  • postrojenje 31 MW Trakya instalirane snage 31 MW i
  • Kogeneracijsko postrojenje Mersin instalirane snage 244 MW (1. linija 121 MW i 2. linija 123 MW).

U 2012. godini, kogeneracijsko postrojenje Mersin, izgrađeno na lokaciji fabrike sode, premješteno je kako bi se obezbjedilo da firma u potpunosti ima korist od sinergije koju je stvorilo ovo postrojenje za proizvodnju pare. Nakon premještanja, Camiş Elektrik Üretim A.Ş. zadržao je samo 31 MW Trakya elektranu i imao kapital od 25 miliona TL.

U 2014. godini, Şişecam Enerji A.Ş. je osnovana za rad na tržištu električne energije i prirodnog plina u skladu sa zakonom Regulatornog tijela za tržište energije i Camiş Elektrik Üretim A.Ş. je postao dio ove firme.

Şişecam Enerji započeo je svoje djelatnosti trgovine energijom dobivši dozvolu za snadbjevanje od Regulatornog tijela za tržište energije dana 10. jula 2014. godine za trgovanje električnom energijom i / ili kapacitetom na 20 godina, te dozvolu za veleprodaju 3. septembra 2014. za veleprodaju prirodnog plina na 30 godina. U nastavku su navedene operacije Şişecam Enerji:

  • Trgovanje, kupovina, prodaja, uvoz i izvoz električne energije i/ili kapaciteta u skladu sa zakonom o tržištu električne energije, izgradnja infrastrukture potrebne za obavljanje ovih operacija, interesovanje za druge elektroenergetske firme i provođenje marketinga, istraživanja, razvoja poslovanja i ostale komercijalne i tehničke aktivnosti za postizanje ciljeva firme,
  • Trgovina, kupovina, prodaja, veleprodaja, uvoz, izvoz, skladištenje komprimiranog prirodnog plina (CNG) i ukapljenog prirodnog plina (LND) i izgradnja infrastrukture potrebne za obavljanje ovih operacija, te vođenje marketinga, istraživanja, razvoja poslovanja i ostale komercijalne i tehničke aktivnosti za postizanje ciljeva firme.

Şişecam Enerji A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947
Tuzla, İstan​​​bul​​​, Turkey

Phone   : +90 850 206 50 50
Fax        : +90 850 206 40 40​​