Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Технология на стъклото

​​​​​Свойства на топене

Основната задача на тази лаборатория са експериментални изследвания за по-добро изучаванена високо температурните процеси, като топене на партиди, пречистване, рафиниране, консумация на енергия; промени на физичните и химичните свойства на съставките на композитите за стъкло; параметри, влияещи върху качеството и разходите, както и развитие на нови технологии за такива явления.

Изследване на суровини

 • Оценка на алтернативните суровини, както за новите пещи, така и за съществуващите такива;
 • Определяне на спецификациите на суровините.

Проектиране на нови стъклени композиции

 • Проектиране на стъклени композиции с цел постигане на поставените като цел физически характеристики;
 • Изготвяне на транзитна програма за промяна на състава и прилагането й в пещта при необходимост.

Експериментални изследвания

 • Изследвания на топенето при висока температура, с цел се наблюдение характеристиките на топене и пречистване на новите суровини и съставки на стъклото;
 • Експериментални изследвания върху пенообразуването при топене на партиди и процесите на пречистване, анализ на получените газове при използване на най-съвременна технология (система за наблюдение при висока температура).


Цветови и оптични свойства

В зависимост от пазарните изисквания, чрез експериментални и инструментални методи се внедряват нови съставки за стъкла, притежаващи поставените като цел оптични и цветни свойства. Освен изпълнението на проекти за разработване на нови продукти, се извършват и проучвания за решаване на проблемите, свързани с цветните и оптични свойства.

Оцветяване / обезцветяване

 • Нов цветен дизайн (оцветяване от партида и в преден резервоар);
 • Проучвания за обезцветяване на флинт стъкло;
 • Решаване на производствени проблеми, свързани с цветовете.

Работи по промяна на цвета

 • Изготвяне на работен план за операции за промяна на цвета чрез използване на собствен цветен модел;
 • Подпомагане на операциите, започвайки от етапа на промяна на цвета до постигане на целевия цвят.

Измервания и изчисления на оптичните свойства

 • Определяне на оптичните характеристики*, цветовите спецификации и определените по каталог търговски качества
 • Измервания, изчисления и сертифициране, съгласно национални и международни стандарти,
 • Разработване на нови методи за измерване, ако е необходимо.

(*)Анализи в рамките на акредитацията.

Физични и механични свойства

Извършват се изследвания в насока измерване и оптимизиране на физико-механичните свойства на стъклата с цел получаване на постоянно високо качество на продукта и висока производителност. Допълнително се измерват и подобряват параметрите на изследванията в подгряването, процесите на формоване и отгряване, темпериране и декориране.

Области на изследване :

 • Измервания на физическите свойства;
 • Измервания на механични свойства - устойчивост на удар;
 • Стрес анализ;
 • Анализ на счупване;
 • Измерване на микрохомогенност,
 • Измерване и регулиране на подходящите температурни профили на процесите на отгряване, закаляване и декорация

Анализ за мехурчета

CAM-Tech-HABBE.jpg​​

Извършват се проучвания за дефекта наличие на мехурчета (газообразни включвания), с цел да се отстрани напълно дефектът или да се намали до приемливо ниво, колкото е възможно по-скоро, с което ще се сведе до минимум загубата на производство.

Изследване на дефекта наличие на мехурчета

 • Предварително микроскопско изследване на продукта (брой мехурчета, размер, отлагания и др.),
 • Идентифициране на източника на мехурчета въз основа на състава на газовите мехурчета и общото вътрешно налягане (чрез масспектрометър),
 • Обработка на данни за работните параметри на пещта,

Експериментални и цифрови изследвания

 • Експериментални изследвания на възможни източници на мехурчета чрез лабораторни изследвания,
 • Числени изследвания на динамиката на мехурчетата (скорост на плаваемост, скорост на растеж / свиване на мехурчетата и т.н.).
​​