Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
BG

Технология на стъклото

​​​​​Свойства на топене

Основната задача на тази лаборатория са експериментални изследвания за по-добро изучаванена високо температурните процеси, като топене на партиди, пречистване, рафиниране, консумация на енергия; промени на физичните и химичните свойства на съставките на композитите за стъкло; параметри, влияещи върху качеството и разходите, както и развитие на нови технологии за такива явления.

Изследване на суровини

 • Оценка на алтернативните суровини, както за новите пещи, така и за съществуващите такива;
 • Определяне на спецификациите на суровините.

Проектиране на нови стъклени композиции

 • Проектиране на стъклени композиции с цел постигане на поставените като цел физически характеристики;
 • Изготвяне на транзитна програма за промяна на състава и прилагането й в пещта при необходимост.

Експериментални изследвания

 • Изследвания на топенето при висока температура, с цел се наблюдение характеристиките на топене и пречистване на новите суровини и съставки на стъклото;
 • Експериментални изследвания върху пенообразуването при топене на партиди и процесите на пречистване, анализ на получените газове при използване на най-съвременна технология (система за наблюдение при висока температура).


Цветови и оптични свойства

В зависимост от пазарните изисквания, чрез експериментални и инструментални методи се внедряват нови съставки за стъкла, притежаващи поставените като цел оптични и цветни свойства. Освен изпълнението на проекти за разработване на нови продукти, се извършват и проучвания за решаване на проблемите, свързани с цветните и оптични свойства.

Оцветяване / обезцветяване

 • Нов цветен дизайн (оцветяване от партида и в преден резервоар);
 • Проучвания за обезцветяване на флинт стъкло;
 • Решаване на производствени проблеми, свързани с цветовете.

Работи по промяна на цвета

 • Изготвяне на работен план за операции за промяна на цвета чрез използване на собствен цветен модел;
 • Подпомагане на операциите, започвайки от етапа на промяна на цвета до постигане на целевия цвят.

Измервания и изчисления на оптичните свойства

 • Определяне на оптичните характеристики*, цветовите спецификации и определените по каталог търговски качества
 • Измервания, изчисления и сертифициране, съгласно национални и международни стандарти,
 • Разработване на нови методи за измерване, ако е необходимо.

(*)Анализи в рамките на акредитацията.

Физични и механични свойства

Извършват се изследвания в насока измерване и оптимизиране на физико-механичните свойства на стъклата с цел получаване на постоянно високо качество на продукта и висока производителност. Допълнително се измерват и подобряват параметрите на изследванията в подгряването, процесите на формоване и отгряване, темпериране и декориране.

Области на изследване :

 • Измервания на физическите свойства;
 • Измервания на механични свойства - устойчивост на удар;
 • Стрес анализ;
 • Анализ на счупване;
 • Измерване на микрохомогенност,
 • Измерване и регулиране на подходящите температурни профили на процесите на отгряване, закаляване и декорация

Анализ за мехурчета

CAM-Tech-HABBE.jpg​​

Извършват се проучвания за дефекта наличие на мехурчета (газообразни включвания), с цел да се отстрани напълно дефектът или да се намали до приемливо ниво, колкото е възможно по-скоро, с което ще се сведе до минимум загубата на производство.

Изследване на дефекта наличие на мехурчета

 • Предварително микроскопско изследване на продукта (брой мехурчета, размер, отлагания и др.),
 • Идентифициране на източника на мехурчета въз основа на състава на газовите мехурчета и общото вътрешно налягане (чрез масспектрометър),
 • Обработка на данни за работните параметри на пещта,

Експериментални и цифрови изследвания

 • Експериментални изследвания на възможни източници на мехурчета чрез лабораторни изследвания,
 • Числени изследвания на динамиката на мехурчетата (скорост на плаваемост, скорост на растеж / свиване на мехурчетата и т.н.).
​​