Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Енергия

Дейността на Şişecam на пазара на електрическа енергия и природен газ, започват с „Проект за производство на електроенергия“, който стартира през 1995 г. с цел производство на електрическа енергия в компаниите от групата на Şişecam и задоволява нуждите от електроенергия на членовете на групата.

Като част от този проект е основана Camiş Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. и през август 1997 г. е пуснат в експлоатация ТЕЦ "Trakya" с мощност 31 МВт. Когато през първата половина на 1998 г. са пуснати в експлоатация централите Topkapı (12 МВт) и Çayırova (12 МВт), общата инсталирана мощност достига 55 МВт. Тези три централи генерират годишно 400 милиона кВтч електроенергия и 80 хиляди тона пара за заводите от групата.

В началото предназначението на тези мощности е било да се произвеждат електричество само за компаниите от групата. С течение на времето обаче, компанията започва да продава излишната мощност на клиенти, които не са част от Националната мрежа, т.е. свободни потребители. Компанията получава лиценз за производство на електроенергия и се преименувана на „Camiş Elektrik Üretim A.Ş.".

За да осигури пара за завода за калцинирана сода на Şişecam, през 2006 г., първата линия на когенерационната централа в Мерсин е пусната в експлоатация, с инсталирана мощност от 126 МВт и капацитет за генериране на 1 милион квтч електричество и 3 милиона тона пара годишно.

През 2007 г. са продадени електроцентралите в Топкапъ и Чайърова, когато в този период цените на природния газ се увеличават и цените на продажбите на електроенергия намаляват на турския пазар. През 2009 г. е въведена в експлоатация 2-рата линия на когенерационната централа в Мерсин, за да отговори на нарастващите нужди от пара за завода за калцинирана сода. По този начин производственият капацитет на централата се увеличава до 2 милиарда кВтч електричество и 400 милиона тона пара.

В резултат на това, в края на 2009 г. Camiş Elektrik продължава дейността си с обща инсталирана мощност от 274 МВт, която включва

  • централата Trakya с инсталирана мощност 31 МВт, и
  • Когенерационната централа в Мерсин с инсталирана мощност 244 МВт (1-ва линия 121 МВт и 2-ра линия 123 МВт).

През 2012 г. когенерационната централа в Мерсин, построена на площадката за производство на сода, бе прехвърлена, за да се гарантира, че компанията изцяло се възползва от синергията, създадена от тази централа за производство на пара. След прехвърлянето, Camiş Elektrik Üretim A.Ş. запазва само централата Trakya с капацитет 31 МВт и с капитал от 25 милиона лири.

През 2014 г. е основана “Şişecam Enerji A.Ş., за да работи на пазара на електроенергия и природен газ съгласно изискванията на регулаторния орган за енергийния пазар и Camiş Elektrik Üretim A.Ş. е направена част от тази компания.

Şişecam Enerji стартира своите търговски операции с енергия, с получаването на лиценз за снабдяване от Регулаторния орган на енергийния пазар, на 10 юли 2014 г. за търговия с електрическа енергия и/или капацитет за 20 години, а на 3 септември 2014 г. лиценз за търговия на едро с природен газ за 30 години. По-долу са изброени лицензираните дейности на Şişecam Enerji:

  • Търговия, закупуване, продажба, внос и износ на електроенергия и / или капацитет в съответствие със законодателството относно пазара на електроенергия и изграждане на инфраструктура, необходима за извършване на тези операции, притежаване на интереси в други електроенергийни дружества и провеждане на маркетинг, изследвания, бизнес развитие и други търговски и технически дейности за постигане на целите на Компанията,
  • Търговия, закупуване, продажба, търговия на едро, внос, износ, съхраняване на сгъстен природен газ (СПГ) и втечнен природен газ (ВПГ) и изграждане на инфраструктура, необходима за извършване на тези операции, и провеждане на маркетинг, изследвания, бизнес развитие и други търговски и технически дейности за постигане на целите на Компанията.

Şişecam Enerji A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947
Tuzla, İstan​​​bul​​​, Turkey

Phone   : +90 850 206 50 50
Fax        : +90 850 206 40 40​​

sisecamenerji.com