Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Energia

Činnosti spoločnosti Şişecam na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom začali s „Projektom výroby elektriny“, ktorý bol zahájený v roku 1995 s cieľom generovať elektrinu v spoločnostiach skupiny Şişecam a spĺňať požiadavky členov Skupiny na elektrickú energiu.

V rámci tohto projektu bola založená spoločnosť Camiş Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. a v auguste 1997 bola uvedená do prevádzky elektráreň 31 MW Trakya. Keď boli v prvej polovici roku 1998 uvedené do prevádzky aj elektrárne Topkapı s výkonom 12 MW a Çayırova s výkonom 12 MW, celkový inštalovaný výkon dosiahol 55 MW. Tieto tri elektrárne ročne vyrobili pre závody Skupiny 400 miliónov kWh elektriny a 80 tisíc ton pary.

Spočiatku to bolo určené na výrobu elektriny iba pre spoločnosti Skupiny; Spoločnosť však časom začala predávať prebytočnú energiu zákazníkom, ktorí neboli súčasťou Národnej siete, t. j. voľným spotrebiteľom. Spoločnosť získala generačnú licenciu a bola premenovaná na Camiş Elektrik Üretim A.Ş.

V roku 2006 bola s cieľom dodávať paru do sódovej továrne Şişecam uvedená do prevádzky prvá linka z kogeneračného závodu Mersin s inštalovaným výkonom 126 MW a kapacitou na výrobu 1 miliónu kWh elektriny a 3 miliónov ton pary ročne.

V roku 2007, keď sa zvýšili ceny zemného plynu a poklesli predajné ceny elektriny na tureckom trhu, boli elektrárne Topkapı a Çayırova predané.

V roku 2009 bola uvedená do prevádzky druhá linka kogeneračného závodu v Mersine, aby sa uspokojila zvyšujúca sa potreba pary v závode na výrobu sódy. Takto sa výrobná kapacita elektrárne zvýšila na 2 miliardy kWh na strane elektrickej energie a 400 miliónov ton na strane pary.

Výsledkom bolo, že do konca roku 2009 pokračovala spoločnosť Camiş Elektrik v prevádzke s celkovým inštalovaným výkonom 274 MW, ktorý zahŕňal

  • elektráreň 31 MW Trakya s inštalovaným výkonom 31 MW a
  • kogeneračný závod v Mersine s inštalovaným výkonom 244 MW (1. linka 121 MW a 2. linka 123 MW).

V roku 2012 bol prevedený kogeneračný závod v Mersine, ktorý bol postavený na mieste továrne na výrobu sódy, aby sa zabezpečilo, že spoločnosť bude plne využívať synergiu vytvorenú týmto závodom na výrobu pary. Po prevode Camiş Elektrik Üretim A.Ş. vlastnil iba elektráreň 31 MW Trakya a mal kapitál 25 miliónov TL.

V roku 2014 bola založená spoločnosť Şişecam Enerji A.Ş. za účelom pôsobenia na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom podľa právnych predpisov Regulačného úradu pre trh s energiami a spoločnosť Camiş Elektrik Üretim A.Ş. sa stala súčasťou tejto spoločnosti.

Şişecam Enerji zahájila svoje obchodné operácie v oblasti energetiky dňa 10. júla 2014 získaním povolenia od Regulačného úradu pre trh s energiami na dodávku elektrickej energie a/alebo kapacity na 20 rokov a veľkoobchodnej licencie na veľkoobchod so zemným plynom na 30 rokov dňa 3. septembra 2014. Nižšie sú uvedené operácie spoločnosti Şişecam Enerji:

  • Obchodovanie, nákup, predaj, dovoz a vývoz elektrickej energie a/alebo kapacity v súlade s právnymi predpismi o trhu s elektrinou a budovanie infraštruktúry potrebnej na vykonávanie týchto operácií, účasť v iných elektroenergetických spoločnostiach a vykonávanie marketingu, výskumu, rozvoja podnikania a ďalších obchodných a technických činností na dosiahnutie cieľov Spoločnosti,
  • Obchodovanie, nákup, predaj, veľkoobchod, dovoz, vývoz, skladovanie stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LND) a budovanie infraštruktúry potrebnej na vykonávanie týchto operácií a vykonávanie marketingu, výskumu, rozvoja podnikania a ďalších komerčných a technických činností na dosiahnutie cieľov Spoločnosti.


Şişecam Enerji A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947
Tuzla, İstan​​​bul​​​, Turkey

Phone   : +90 850 206 50 50
Fax        : +90 850 206 40 40​​


Kontaktné informácie

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Trakya Bölge Santrali

Büyükkarıştıran Mevkii, Muratlı Lüleburgaz
(0288) 400 79 10