Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
TR

Maden

Şişecam, farklı faaliyet alanları için gerekli olan hammadde tedariğini kendi bünyesinde sağlamak hedefiyle 1988 yılında madencilik faaliyetlerine başlamıştır. Şişecam, 1988 yılından bu yana cam ve seramik sektörü için gerekli endüstriyel hammaddeleri üretmektedir. Camiş Madencilik A.Ş. bünyesinde yürütülen maden faaliyetleri sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda genişletilmiş, yapılan yatırımlarla üretim kapasitesi yılda 4,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

Şişecam maden alanında, müşteri odaklı üretim ve ürün kalitesinin yanı sıra maden arama, teknolojik araştırma, tesis dizaynı ve kurulması konularında da geliştirdiği yetkinlikle, Türkiye'de çeşitli bölgelerde yaklaşık 70 maden sahasında ve 18 hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesisinde faaliyet göstermektedir.

Şişecam, faaliyet alanında yer alan ülkelerde de hammadde teminine yönelik danışmanlık ve proje hizmetleri vermekte, 1999 yılından bu yana Mısır'da da üretim faaliyeti sürdürmektedir.

2010 yılında Bosna Hersek Federasyonu'na bağlı Tuzla Kantonu'nda bulunan R.K. Vijenac d.o.o. Kireçtaşı İşletmesi hisselerinin tamamı, Camiş Madencilik A.Ş. ve Avusturyalı Asamer Grup'a bağlı Fabrika Cementa Lukavac ortak girişimi tarafından satın alınmış ve Şişecam, Bosna Hersek Federasyonu'nda çimento ve soda sektörlerine yönelik hammadde üretimine başlamıştır.

 

Türkiye madencilik sektöründe de faaliyetleri, artan üretim kapasitesi, katma değerli ürün ve müşteri odaklı değer yaratma stratejisi ile Şişecam, kendi bünyesindeki maden faaliyetlerini de genişletmekte ve sektörde hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında büyümeye devam etmektedir.

Camiş Madencilik A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947
Tuzla, İstanbul

Tel    : 0 850 206 50 50
Faks : 0 850 206 40 40 

SİLİS KUMU

Silis Kumu veya Kuvars Kumu: Kuvarsça zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan, tane boyutları 2.00-0.05 mm arasında değişen kuvars (SiO2) tanecikleridir. Kuvars kumları beyaz olup, demir oksit içeren kumların rengi pembeden kızıla veya kahverengiye kadar değişir. Silisten oluşan kuvars kumu az miktarda kil, feldspat, demir oksitler ve karbonatlar içerebilirler.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

FELDSPAT

Feldspat: Feldspatlar yerkabuğunda en yaygın olarak bulunan mineral grubudur. Yer kabuğunun yaklaşık %50’sini oluşturan feldspat grubu, magmatik ve metamorfik kayaçların %90’ını, sedimanter kayaçların ise %10’unu oluşturur. Feldspatlar, izomorf karışımları ve oluşum özelliklerine göre alkali feldspatlar ve plajiyoklaslar olarak ikiye ayrılırlar.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

KALKER

Kalker (Kireçtaşı): Kimyasal bileşiminde en az %90 CaCO3 içeren kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir. Ayrıca mineralojik bileşiminde en az %90 kalsit minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

DOLOMİT

Dolomit: Dolomit, kireçtaşlarında CaO’nun yerini kısmen veya tamamen MgO’nun alması ile oluşur. Bu nedenle bileşimi açısından kireçtaşları ile ilişkili olup yanalda ve düşeyde daima kireçtaşları ile geçişlidir. Bileşimi CaMg(CO3)2 olan ve bir çift karbon bileşiği olan dolomitin kalsitten ayrı özellikte bir mineral olduğu ilk defa Fransız jeolog Dolomiev Syluoin tarafından belirlenmiştir.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

KAOLEN

Kaolen (Kaolin): Kaolen hammaddesini oluşturan en önemli ​mineral kaolinit olup, alüminyum hidrosilikat bileşimli bir kil mineralidir. Kristal yapılarına göre yapılan kil sınıflandırmalarında, eş boyutlu ve bir yönde uzamış olanlar kaolinit grubu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Oluşum itibariyle, feldspat içeren granitik veya volkanik kayaçların altere olarak kaolinit mineraline dönüşmesi sonucu kaolenler oluşmaktadır.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

KUVARSİT

Kuvarsit; kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir bağlayıcı ile birbirlerine çok sağlam bağlanarak oluşmuşlardır. Kimyasal bileşeni SiO₂ olan kayacın direnci çok yüksektir. Bünyesinde kuvarsın yanında az miktarda kil, feldspat, demir oksitler ve karbonatlar içerebilirler.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

İletişim

Camiş Egypt Mining Ltd. Co.

Corner Road 254-206, DiglaMaadi Kahire/Mısır
(00202) 519 82 37

Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. (Bosna-Hersek)

Prva ulica 1 75300 Lukavac/Bosna Hersek
(00387) 35 550 380
(00387) 35 550 381​​​​​​​

Camiş Madencilik A.Ş. Yalıköy Kum Hazırlama İşletmeleri
Yalıköy Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi

Yalıköy Merkez Mah. Canan Sok. No:5/1 Çatalca/İstanbul
(0850) 206 05 90

Camiş Madencilik A.Ş. Trakya Maden İşletmeleri
Trakya Kalker Dolomit Öğütme Tesisi

Trakya Cam San. A.Ş. Maden Müdürlüğü D-100 Karayolu Yeni Mahallesi 39760 Büyükkarıştıran Mevkii Lüleburgaz / Kırklareli​
(0288) 400 78 21

Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Maden İşletmeleri
Bilecik Hammadde Hazırlama Tesisleri

Hürriyet Mah. No:104 11030 II. Organize San. Bölgesi Bilecik​​
(0850) 206 56 58

Camiş Madencilik A.Ş. Balıkesir Kaolen İşletmeleri
Balıkesir Düvertepe Kaolen Kırma ve Eleme Tesisi

Köy Sokağı No:270 Deprem mah. Aktaş Köyü Düvertepe Sındırgı Balıkesir​​
(0850) 206 05 88

Aydın Çine Feldspat Hazırlama ve Manyetik Seperasyon Tesisi

Köy Sokağı No:23 Karıngeçdere Mah. Akçaova Çine/Aydın
(0256) 736 10 01

Camiş Madencilik A.Ş. Karabük Maden İşletmeleri
Karabük Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi

​Hereşabanlar Mahallesi No:23 Eflani/Karabük
(0850) 206 05 68

Camiş Madencilik A.Ş. Mersin Maden İşletmeleri
Mersin Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi

​Atatürk Bulvarı No:1 Mersin-Tarsus Organize San. Bölgesi Nacarlı Köyü Mersin
(0850) 206 62 61

Camiş Madencilik A.Ş. Mersin Maden İşletmeleri
Mersin Kalker ve Dolomit Öğütme Tesisi

​Mersin-Tarsus OSB 8.Cad. No:3 Akdeniz / Mersin
(0324) 676 42 69