Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
TR

Kurumsal İnovasyon

​​Cama dayalı yeni ürün ve uygulamalar, mimari ve inşaat sektörü, otomotiv ve ulaşım, bilişim, veri depolama, elektronik, görüntü teknolojileri ve optik sektörü, enerji üretim, dağıtım, depolama sektörü, pasif ve aktif kaplamalar sektörü, smart/hijyenik cam ambalaj sektörü, interaktif cam ev eşyası sektörü, tıp biyoloji ve ilaç sanayi, tarım, radyasyondan korunma gibi sektörlerin yanında, hayal gücünün erişebildiği tüm alanlara artan bir hızla girmektedir. Yaşamın konforuna ve estetiğine inovatif yaklaşımlarla değer katma yarışındaki küresel rekabet, cam bilimi ve teknolojisi alanında araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmalarına yön vermektedir.

Şişecam, düz camdan, cam ev eşyasına, cam ambalajdan, sektörünün ihtiyacı olan kimyasallara ve madencilik faaliyetlerine kadar geniş bir platformda, harmandan son kullanıcıya kadar uzanan değer zincirinin her halkasında “sürdürülebilir gelecek” kavramını birincil öncelik olarak görmektedir. Buna bağlı olarak Araştırma ve Teknolojik Geliştirme (ArTeGe) ile üretim faaliyetlerini, geleceği tehdit eden zararlı bileşenlerden arınmış, çevre dostu rekabet gücü yüksek inovatif ürünler ve üretim teknolojilerine sahip olma yarışıyla sürdürmektedir.

Geniş bir coğrafyada nitel ve nicel anlamda büyüyen ve güçlenen Şişecam, teknik ve idari insan kaynakları, üretim ve ArTeGe altyapısı, ortak anlayış, ortak metodoloji, ortak hafıza, bilgi beceri ve yetkinliklerden sağlanan ortak yararla inovasyon eko-sitemini kurumsal ölçekte yaygınlaştırmaktadır. ​

Ayrıca sayıları her gün artan 2015 yılı sonu itibarı ile yurtiçinde 21 üniversite ve kamu yada özel araştırma kurumu, yurtdışında ise 9 üniversite ve 6 araştırma merkezi ile yakın temas ve işbirliği içinde ortak çalışmalarla ve projelerle rekabet öncesi işbirliği ve açık inovasyon anlayışını kurumsal ölçekte güçlendirmektedir.

Şişecam kurumsal ArTeGe faaliyetleri, Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi çevresinde bölge laboratuvarları ve üretim gruplarıyla birlikte yürütülmektedir. Temel araştırmalardan başlayarak laboratuvar ölçekli pilot üretim denemelerine kadar çağı ile yarışan alt yapısı ile 9.400 m2 kapalı alanda, 27 ayrı uzmanlık laboratuvarında hizmet veren Merkez uluslararası LEED GOLD sertifikasına sahiptir. 5746 sayılı yasa kapsamında “Ar-Ge Merkezi” teşviklerinden etkin olarak yararlanan Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin en büyük ve yetkin cam bilimi ve teknolojisi laboratuvarı ve Avrupa’nın bu alandaki sayılı laboratuvarlarından biridir.

Öne çıkan ArTeGe çalışmalarının ana başlıklarını; üretimin en büyük girdilerden olan enerjinin verimli kullanılmasına yönelik entegre fırın modelleri, ısı transfer verimliliğinin geliştirilmesi, yeni refrakter malzemeler ve yeni cam ergitme teknolojileri, yeni cam üretim teknolojileri, ezber bozacak yeni hammaddeler, yeni ürün ve yeni uygulamalar, ileri işlem kontrol sistemleri, ileri teknolojilere dayalı ölçüm teknikleri, yeni yüksek sıcaklık malzemeleri ve bütün bu aşamalardaki modelleme ve simülasyon çalışmaları oluşturmaktadır.

Merkezde %35 lisansüstü eğitimli 152 yetkin araştırmacı, donanımları sürekli güncellenen ve güçlenen 27 uzmanlık laboratuvarı ve ofisinde görev yapmaktadır. T.C. Bilim, Sa​nayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015 yılında Bilim ve Teknoloji Merkezimizi “Cam ve Cam Ürünleri” ve “İşbirliği ve Etkileşim” alanlarında 201 merkez arasından “En İyi ArGe Merkezi” olarak ödüllendirmiştir.

Rekabet Gücü Sağlayan İnovasyon;

​​ k-i.jpg
  • Güçlü ve koordineli ArTeGe ve Ür-Ge Faaliyetleri
  • Kurumun Tamamını İçeren Bütünsel Bir İnovasyon Eko-Sistemi
  • Kurumun Ortak Hedeflerine, Ortak Stratejilerle ve Politikalarla Ulaşma Kültürü
  • Kurum İçi Bütün Paydaşların Güçlü bir İletişimle Ortak Çabası
  • Kurum Dışı Ulusal ve Uluslararası Rakip / Paydaşlarla Rekabet Öncesi Yürütülen Ortak Çaba
​​