Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
TR

Yenilik, Belge ve Kalite Yönetimi

​​​Yenilik Yönetimi

Şişecam’ın karlılığının ve cirosunun arttırılabilmesi hedefiyle, yeni ürün portföyünün sürekli genişlemesi, yeni, verimli ve uygulanabilir teknolojilerin geliştirilmesi, yeni iş alanlarının belirlenmesi yönünde yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Faaliyetleri;

  • Yeni Ar-Ge portföyünün oluşturulması ve değerlendirilmesi aşamalarının yürütülmesi
  • Ulusal/Uluslararası destek programları kapsamında açılan çağrıların izlenmesi duyurulması, proje başvuru ve dönemsel raporlamalarına destek verilmesi
  • Patent incelemelerinin, başvurularını takibi, yönetilmesi
  • Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında yürütülen projelerin takibi
  • Şirket faaliyetlerine yön verecek yeni ve yenilikçi araştırma konularının belirlenmesi için fikir oluşturma çalışmalarında bulunulması

Kalite Yönetimi

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı test ve kalibrasyon laboratuvarları ulusal ve uluslararası alanda yeterlilik ve güvenirliği sağlamak amacıyla 2006 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditedir.

Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak desteklenmektedir.

Metin altına konulacak.bmp Metin altına konulacak-2.bmp​ ​
Belge Yönetimi

Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Belge Bilgi Merkezi Kütüphaneleri, ülkemizin cam alanındaki en zengin arşivi olarak kitap, e-kitap, süreli yayın, standart, patent ve çeşitli veri tabanları ile Şişecam Topluluğu’nun hizmetindedir.

Ar-Ge uzmanlarının ve Şişecam çalışanlarının ürettikleri rapor, teknik dokümanlar, proje çalışmalarının çıktıları, ulusal ve uluslararası platformlarda sundukları bildiri ve makaleler kurumsal bilgi yönetimi kapsamında kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca;

  • Şişecam’ın 1972 yılından bu yana kesintisiz olarak yayımladığı, cam teknolojisi konusunda ülkemizin ilk ve tek süreli yayını olan Teknik Bülten Dergisinin yayıma hazırlanması ve dağıtımı,
  • Cam sempozyumlarının organizasyon ve bildiriler kitabının yayımla​nması
  • Şişecam Tablo ve Cam Eserleri Koleksiyonları’nın sorumluluğu
  • ​Şişecam fotoğraf ve film arşivinin oluşturulması ve güncelliğinin takibi çalışmaları da yürütülmektedir