Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Иновации, знания и управление на качеството

​​​​Управление на иновациите

С цел повишаване рентабилността и оборота на Şişecam, „Управление на иновациите” допринася за непрекъснатото разширяване на новото продуктово портфолио, както и прилагане на ново, ефективно и осъществимо развитие на технологиите и идентифициране на нови бизнес области.

Дейности;

  • Осъществява етапите на подготовка и оценка на новите проекти в Научно изследователската и развойна дейност (НИРД).
  • Наблюдава и обявява новите национални / международни програми, подкрепя предложенията за нови проекти, както и подготовката на периодични доклади
  • Управлява всички въпроси, свързани с патентите
  • Проследява развитието на проектите, със сътрудничеството на университетите и индустрията
  • Координира дейностите по разработване на нови и иновативни изследователски категории

Управление на качеството

Лабораториите за изпитване и калибриране към Центъра за научни изследвания и технологично развитие са акредитирани съгласно стандарта TSE EN ISO / IEC 17025 от 2006 г. насам.

Научно-технологичният център Şişecam се счита за „център за научноизследователска и развойна дейност“, по смисъла на закон „Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност“, закон № 5746“ на Република Турция, Министерство на науката, промишлеността и технологиите, от 2009 г. насам.

Metin altına konulacak.bmp Metin altına konulacak-2.bmp​ ​

Управление на документооборота

Библиотеката на Научно-технологичния център обслужва Şişecam Груп със своята най-богата колекция от публикувана национална и международна литература(периодични издания, книги, доклади, патенти, стандарти и др.)на тема науказа стъклото и неговата технология

Всички доклади, технически документи за проекти, изготвени от експерти наНаучно-технологичния център, както и всички доклади, представени на национални и международни конференции, са архивирани в базата данни на компанията.

Управлението на документооборота включва също:

  • Публикуване и разпространение на Техническия бюлетин, първото и единствено издание в Турция, издавано от Şişecam от 1972 г. насам
  • Организиране на Симпозиумите на Şişecam Стъкло и подготовка на производството
  • Съхранение на колекция от антични стъклени предмети и картини на турски художници.
​​
​​