Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Ochrana údajov

​V prípade, že svoje osobné údaje zdieľate dobrovoľne na našej webovej stránke, znamená to, že akceptujete túto politiku dôvernosti a podmienky. Naša webová stránka nezhromažďuje žiadne iné osobné informácie z návštev ako dobrovoľné zdieľané informácie.

Naša spoločnosť sa stará o ochranu dôvernosti osobných informácií používateľov. Máme zavedené bezpečnostné opatrenia potrebné na zabezpečenie vašich osobných informácií. Audity potrebné na zabezpečenie uplatňovania týchto zákonov a ustanovení sú koncipované a uplatňované. V rámci našej politiky zachovávania dôvernosti sa osobné údaje (meno, e-mailová adresa, obchodné a súkromné ​​adresy, telefónne čísla atď.) prezentované na našich webových stránkach používateľmi nezdieľajú s tretími stranami, nepredávajú, neprenajímajú ani žiadnym iným spôsobom sa nepoužívajú. Vaše informácie podliehajú obmedzenému prístupu, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k informáciám, zmenám a zneužitiu. Okrem toho naši zamestnanci a inštitúcie, s ktorými spolupracujeme, sú zodpovední za to, že konáme v rámci politiky dôvernosti.

Zozbierané osobné informácie sú spojené a obmedzené účelom, pre ktorý sa spracovávajú. Musia sa uchovávať počas obdobia uvedeného v príslušných právnych predpisoch a požadovaného na účely spracovania. Na konci tohto obdobia budú vaše osobné údaje vymazané, zničené alebo anonymizované.

Tieto ustanovenia o dôvernosti nebudú účinné pre vonkajšie webové stránky, ku ktorým budete mať prístup prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste skontrolovali prístupy dôvernosti stránok, na ktoré pristupujete, skôr ako zdieľate svoje osobné údaje. Okrem toho, v prípade, že na našich webových stránkach sú polia, kde zadávate meno používateľa a heslo, odporúčame, aby ste svoje informácie z dôvodu bezpečnosti neposkytovali nikomu.

Vaše osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli, budú použité na nasledujúce účely:

 • Vyhodnocovanie reklamácii, žiadostí a sťažností
 • Rozvoj a dodávky produktov a služieb požadovaných užívateľom alebo riešenie problémov súvisiacich s ponúkanými službami a nástrojmi
 • Informovanie používateľov, oznamovanie kampaní
 • Určovanie používateľských profilov v rámci štruktúry našej spoločnosti
 • Dodanie nakúpeného tovaru a / alebo odmien
 • Hodnotenie žiadostí v rámci procesu náboru

Naša spoločnosť má právo zverejňovať / zdieľať informácie používateľov len vtedy, ak:

 • Spoločnosť má povolenie na zdieľanie osobných údajov používateľa
 • Súdne príkazy, nároky správneho orgánu alebo požiadavky na právne postupy
 • Zaznamenávajú sa na prieskum, plánovanie a štatistiky alebo takéto účely v oficiálnej štatistike a anonymnej forme
 • Osobné údaje, ktoré sú potrebné v rámci preventívnych, ochranných a informatívnych činností vykonávaných verejnými inštitúciami a organizáciami oprávnenými podľa zákona poskytovať národnú obranu, národnú bezpečnosť, verejnú bezpečnosť, verejný poriadok alebo hospodársku bezpečnosť a údaje sú zaznamenané na tieto účely

Máte právo kontaktovať našu spoločnosť:

 • Ak chcete zistiť, či sa používajú osobné informácie, a ak áno, na aký účel sa používajú
 • Ak chcete požiadať o opravu nesprávnych alebo nesprávne zaznamenaných informácií
 • Ak chcete požiadať o vymazanie osobných údajov
 • Ak sa chcete oboznámiť s tretími osobami, ktorým sa osobné informácie zasielajú, a to v rámci krajiny aj v zahraničí
 • Ak chcete žiadať o náhradu škody v prípade straty pri zaznamenávaní osobných údajov