Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Predstavenstvo

 #accr-bod#

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Predseda a generálny riaditeľ

2-Prof.%20Dr.%20Ahmet%20K%C4%B1rman.png

Dr. Ahmet Kırman vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite v Ankare. Ďalej získal magisterský titul v odbore právo hospodárskej súťaže EÚ a titul Ph.D. v odbore obchodné právo na tej istej inštitúcii a stal sa docentom a potom profesorom finančného práva. Dr. Kırman pôsobil ako člen fakulty, vedúci divízie, vedúci finančného oddelenia a riaditeľ inštitútu na Fakulte politických vied na Univerzite v Ankare. Bol tiež členom fakulty na Právnickej fakulte Univerzity v Galatasaray. Dr. Kırman začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1981 ako sudca Štátnej rady. Následne prišiel do spoločnosti Türkiye İş Bankası A.Ş., kde pôsobil na rôznych pozíciách v bankovníctve a poisťovníctve. Pôsobil ako predseda predstavenstva spoločností Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Destek Reasürans A.Ş. a Petrol Ofisi A.Ş. a ako člen predstavenstva v niekoľkých ďalších významných spoločnostiach vrátane Anadolu Sigorta A.Ş.
Dr. Kırman vykonával funkciu predsedu a výkonného riaditeľa v rokoch 2006 až 2011, funkciu podpredsedu a generálneho riaditeľa v rokoch 2011 až 2021 a funkciu predsedu a generálneho riaditeľa od 30. marca 2021 v Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Okrem toho je tiež predsedom niektorých spoločností skupiny. Pôsobil tiež ako predseda spoločnosti Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş. a Paşabahçe Cam San. Tic. A.Ş. od roku 2011 do 30. septembra 2020, kedy došlo k zlúčeniu týchto štyroch hlavných kótovaných dcérskych spoločností pod Şişecam. Ako uznanie za jeho vynikajúce celoživotné prínosy v oblasti sklárskej vedy a technológie, podpory výmeny poznatkov a podpory národnej a medzinárodnej sklárskej komunity, bol Dr. Kırman ocenený „Cenou prezidenta“ Medzinárodnej komisie pre sklo (ICG), ktorá je najrenomovanejšou a najuznávanejšou svetovou organizáciou v oblasti skla so zástupcami z 33 krajín. Dr. Kırman bol ocenený hodnosťou „Rytier“ „Rádu talianskej hviezdy“, navrhnutou ministrom zahraničných vecí a udelenou prezidentom Talianskej republiky, za jeho prínos k posilneniu hospodárskych bilaterálnych vzťahov a vzájomných investícií medzi Talianskom a Tureckom. Dr. Kırman bol tiež ocenený prezidentom Tatarstanu "Medailou za chrabrú prácu" za jeho cenné príspevky k rozvoju investícií a hospodárskej spolupráci s Tatarstanom. Dr. Kırman slúžil v predstavenstve Tureckého národného výboru ICC, BTHE a IAV. Okrem toho bol Dr. Kırman členom správnej rady a predstavenstva TEPAV a správnej rady a rady pre právne záležitosti Tureckej streleckej a poľovníckej federácie. Dr. Kırman je autorom 12 kníh a mnohých odborných článkov. Bol pozvaný ako hlavný rečník na množstvo vedeckých a obchodných podujatí. Dr. Kırman, venujúci sa parašutizmu a streleckým športom, získal zlatú medailu v streľbe na balkánskom šampionáte v roku 1978.

Senar Akkuş

Podpredsedníčka

Senar Akkuş vyštudovala odbor ekonómie na Stredovýchodnej technickej univerzite a svoju kariéru začala v spoločnosti Türkiye İş Bankası A.Ş. v roku 1991 ako asistentka špecialistu na financie. Po práci na rôznych manažérskych pozíciách do roku 2006, bola v tomto roku vymenovaná za vedúcu ekonomického výskumu a v roku 2008 za vedúcu pokladnice. V roku 2011 bola vymenovaná za zástupkyňu generálneho riaditeľa a od tejto doby túto pozíciu zastáva dodnes. V rokoch 2000 až 2011 pani Akkuş zastávala pozíciu audítorky a členky predstavenstva v Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş-Dublin Financial Services PLC, İş Portföy Yönetimi A.Ş. a İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. V rokoch 2011 až 2013 pôsobila ako predsedníčka predstavenstva v spoločnosti İş Portföy Yönetimi A.Ş. a od roku 2013 bola predsedníčkou predstavenstva spoločnosti İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. a od roku 2018 aj spoločnosti İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Senar Akkuş bola zvolená za členku predstavenstva v Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. na riadnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 27. marca 2020. Za podpredsedníčku správnej rady bola vymenovaná na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 30. marca 2021.

Sezgin Lüle

Člen

Sezgin Lüle

Sezgin Lüle vyštudoval v roku 1998 odbor priemyselného inžinierstva na Strojníckej fakulte na Bosporskej univerzite. V roku 2004 získal titul MBA v odbore medzinárodné bankovníctvo a financie na University of Birmingham. V roku 1998 začal pracovať ako asistent Organizačných a metodických asistentov na organizačnom oddelení v Türkiye İş Bankası A.Ş. a v roku 1999 sa stal asistentom inšpektora v Inšpekčnej komisii. V rokoch 2008 až 2011 pracoval ako zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia na oddelení riadenia projektov a zmien. Pán Lüle sa stal manažérom podnikovej architektúry v apríli 2017. V roku 2019 absolvoval Program pokročilého manažmentu na Harvardskej obchodnej škole. Sezgin Lüle pracuje ako zástupca generálneho riaditeľa v spoločnosti Türkiye İş Bankası A.Ş. od 28. januára 2021. Okrem toho pôsobí ako člen predstavenstva v JSC Isbank Georgia a JSC Isbank (Rusko). V marci 2021 bol zvolený za predsedu predstavenstva spoločnosti Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Sezgin Lüle je členom predstavenstva spoločnosti Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. od 30. marca 2021.

Zeynep Hansu Uçar

Členka

6-Zeynep Hansu Uçar.png

Zeynep Hansu Uçar vyštudovala Stredo - východnú technickú Univerzitu, Fakultu ekonomických a administratívnych vied, Katedru obchodnej administratívy. Svoju kariéru začala v roku 1994 ako pomocná investičná špecialistka v divízii dcérskych spoločností İşbank. Od roku 2015 pôsobila na niekoľkých manažérskych pozíciách zodpovedných za rôzne spoločnosti v skupine na tom istom oddelení. Pani Uçar pôsobila ako vedúca oddelenia İşbank v divízii dcérskych spoločností. Od roku 2010 pôsobila ako členka predstavenstva a audítorka v rôznych spoločnostiach skupiny Şişecam Group a bola členkou predstavenstva spoločností Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. a Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. do zlúčenia týchto spoločností Skupiny pod Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dňa 30. septembra 2020. Je tiež členkou predstavenstva Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. od 27. novembra 2015 a İşbank AG od 17. novembra 2020, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami İşbank. Bola opäť vymenovaná za členku predstavenstva Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dňa 27. marca 2020 a členkou predstavenstva je od 15. apríla 2011.

İzlem Erdem

Členka

9-İzlem ERDEM.png

İzlem Erdem ukončila štúdium na Kadıköy Anatolian High School v roku 1986 a na katedre ekonomiky (angličtina) Ekonomických a správnych vied Univerzity Marmara v roku 1990. V tom istom roku začala pôsobiť ako pomocná ekonomická asistentka na riaditeľstve pre ekonomický výskum Türkiye İş Bankası A.Ş. a bola menovaná za zástupcu riaditeľa toho istého riaditeľstva v roku 1998. V roku 2000 bola menovaná riaditeľkou cenných papierov, v roku 2004 Erdem prevzala pozíciu manažérky skupiny na tom istom riaditeľstve. Od 30. apríla 2008 pôsobí ako vedúca oddelenia hospodárskeho výskumu banky a okrem svojich úloh v banke pôsobila ako členka výboru pre audit a predstavenstva spoločnosti Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş , a İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., pridružených spoločnosti İş Bankası a stále pôsobí ako podpredsedníčka predstavenstva İş Portföy Yönetimi A.Ş. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 25. marca 2015 bola İzlem Erdem vymenovaná za členku predstavenstva.

Prof.Dr. Şener Oktik

Člen

Prof. Dr. Şener Oktik vyštudoval fyziku na univerzite v Ankare v roku 1976 a získal magisterský titul (M.Eng.) v odbore aplikovaná fyzika v roku 1977 na tej istej univerzite. Ďalej získal titul Ph.D. z Durhamovej univerzity (Veľká Británia) na Katedre aplikovanej fyziky a elektroniky v roku 1982. Prof. Oktik sa stal docentom v roku 1986 a riadnym profesorom v roku 1995. Počas svojej akademickej kariéry pracoval ako lektor, vedecký pracovník, vedúci vedecký a administratívny pracovník, hlavný administrátor na Durhamovej univerzite (Veľká Británia), Lecce univerzite (Taliansko), Stuttgartskej univerzite (Nemecko), Selçuk univerzite a univerzite v Muğla (Turecko). Prof. Oktik bol tretie a štvrté funkčné obdobie v rokoch 2002 až 2010 riaditeľ/rektor na univerzite Muğla. Pracoval tiež ako vedúci vedecký pracovník, technológ a výkonný riaditeľ v laboratóriách priemyselného výskumu a technologického rozvoja v Anglicku v spoločnostiach BP Solar, Sunbury, Imperial Chemical Industries PLC (ICI), Výskumné laboratóriá divízie farieb Slough a laboratóriá priemyselného výskumu na Durham University (UK), Centre pre výskum solárnej energie a vodíka Baden-Württemberg (ZSW) (Nemecko) a v Turecku v Anel Group, Arıkanlı Holding a Şişecam). Bol členom mnohých mimovládnych a zamestnaneckých organizácií a v súčasnosti je profesor Oktik členom Poradného výboru Medzinárodnej komisie pre sklo „ICG“, Konferencie o povlakoch na sklo a plasty, „ICCG“, Spoločnosti vákuových náterov „SVC“, Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklo (Slovensko), je tiež členom vedeckého výboru „Európskej konferencie o fotovoltaickej solárnej energii EU-PVSEC“ a zastupuje Tureckú fyzikálnu spoločnosť v Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS). Na národnej úrovni je čestným predsedom Tureckej asociácie pre solárnu energiu, členom riadiaceho výboru Tureckej nadácie pre čistú energiu, členom poradného výboru Tureckej rady pre vedu, technológiu a inováciu, členom správnej rady Nadácie Sıtkı Koçman a Tureckej nadácie pre výskum základných vied. Prof. Oktik je v súčasnosti docentom na univerzite Kadir Has a autorom/spoluautorom viac ako 100 vedeckých a technických publikácií a vynálezcom/spoluautorom dvoch svetových patentov. Prof. Oktik bol zvolený do predstavenstva Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. na riadnom valnom zhromaždení akcionárov 27. marca 2020.

Dinç Kızıldemir

Nezávislý člen

9-Dinc Kizildemir.png

Po ukončení štúdia na Katedre administratívnych vied na univerzite Boğaziçi v roku 1975 začal svoju kariéru ako obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Elka Elyaflı Plaka Sanayii A.Ş., ktorá bola predtým pridruženou spoločnosťou Garanti Bank a potom sa pripojila k Koç Group. Po vojenskej službe v Tuzla Infantry School a Turkish War Colleges, pôsobil Kızıldemir ako obchodný a marketingový manažér a viceprezident spoločnosti Kelebek Kontrplak ve Mobilya A.Ş., pridruženej spoločnosti Enka Group a prevzal zodpovednosť za založenie a riadenie spoločnosti McDonalds Corporation Turecko v roku 1991. Pôsobil ako výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva tejto spoločnosti a dohliadal na zriadenie maloobchodnej, logistickej a dodávateľskej infraštruktúry pre spoločnosť. Do spoločnosti OYAK Group vstúpil v roku 2001 ako výkonný riaditeľ pre retailovú skupinu a stal členom predstavenstva spoločnosti AXA-OYAK Holding a jej poisťovacích spoločností a v spoločnostiach ako Good Year a Eti Marketing zastupovaním menšinových akcií. Od roku 2006 pôsobil v skupine spoločností Erdemir 10 rokov ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ. V rokoch 2009 až 2016 pracoval ako vedúci oddelenia Business Development (akvizície nových spoločnosti), energetickej skupiny, medzinárodnej chemickej skupiny a odboru dodržiavania právnych predpisov a oddelenia udržateľnosti v rámci skupiny OYAK. Pôsobil ako predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva vo viac ako 40 národných a medzinárodných spoločnostiach v rámci skupiny OYAK. Prevzal zodpovednosť za akvizíciu a následnú správu viac ako 20 spoločností, tovární a rafinérií v USA, Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Austrálii, Spojenom kráľovstve, Číne, Japonsku, Brazílii, Indii a ďalších krajinách. Ako súčasť týchto úloh sa podieľal na založení spoločnej lekárskej start-upovej spoločnosti s Massachusetts General Hospital of Harvard Medical School. Dinç Kızıldemir bol vymenovaný za nezávislého člena v súlade so zásadami správy a riadenia spoločností pre kapitálové trhy v Turecku na riadnom valnom zhromaždení akcionárov našej spoločnosti 21. marca 2018.​​​

Dr. Cem M. Kozlu

Nezávislý člen

7-Dr.Cem M.Kozlu.png​​

Cem M. Kozlu, absolvent Denison univerzity, získal titul MBA na Stanfordskej univerzite a doktorát z Bosporskej univerzity. Pracoval ako manažér v NCR v USA a Procter & Gamble vo Švajčiarsku a 12 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti Komili. V rokoch 1988 až 1991 pôsobil ako výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Turkish Airlines. V roku 1990 bol zvolený za predsedu Asociácie európskych leteckých spoločností (AEA). Neskôr, v rokoch 1991 až 1995, zostal vo verejných funkciách ako poslanec parlamentu a v rokoch 1997 až 2003 ako predseda predstavenstva spoločnosti Turkish Airlines. Kozlu pôsobí v spoločnosti Coca-Cola na rôznych pozíciách od roku 1996. Kozlu, ktorý prevzal zodpovednosť za 51 krajín vo funkcii prezidenta skupiny pre strednú Európu, Euráziu a Blízky východ so sídlom vo Viedni pred svojím odchodom do dôchodku v roku 2006, pôsobil v rokoch 2007 až 2015 ako poradca pre skupinu Eurázie a Afriky v spoločnosti Coca-Cola Company. Kozlu pôsobil ako člen predstavenstva v Hürriyet, TAV a The Marmara Hotels & Residences a ako predseda predstavenstva v spoločnosti Evyap Asia so sídlom v Singapure. Kozlu v súčasnosti pôsobí v správnych radách spoločností Coca-Cola Beverages, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii, Koç Holding, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Airlines a DO&CO (Viedeň) a pôsobí ako člen správnej rady v Nadácii Defne-Muhtar Kent, Nadácii Bosporskej univerzity a Istanbulskej nadácii moderného umenia. Je predsedom predstavenstva Fóra pre globálne vzťahy. Dr. Cem Kozlu pracoval ako lektor na Bosporskej a Denisonskej univerzite, je autorom 10 kníh a mnohých článkov, a produkuje televízne seriály o manažmente. Dr. Cem Kozlu bol vymenovaný za nezávislého člena v súlade s princípmi správy a riadenia spoločnosti v Tureckej rade pre kapitálové trhy na riadnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 27. marca 2020 a nezávislým členom predstavenstva je od 21. marca 2018.

Gül Ayşem Sargın

Člen

Gül Ayşem Sargın

Gül Ayşem Sargın absolvovala v roku 1992 štúdium ekonómie na Fakulte ekonómie a administratívnych vied na Stredovýchodnej technickej univerzite. Svoju kariéru začala na oddelení finančných trhov v Turk Eximbank. V rokoch 1997 až 2010 pôsobila ako senior finančný poradca na veľvyslanectve USA v Ankare. V tejto úlohe pracovala na posilňovaní investičných a obchodných vzťahov medzi USA a Tureckom, s osobitným zameraním na energetický, letecký, zdravotný a telekomunikačný priemysel. Gül Ayşem Sargın pracovala ako manažérka pre vonkajšie záležitosti pre British Petroleum (BP) Turecko a riaditeľka pre vládne záležitosti a riaditeľka politiky pre General Electric (GE) v Turecku, respektíve od roku 2010 do roku 2012 a od roku 2012 do roku 2015. Pani Sargın pôsobí od septembra 2015 vo funkcii výkonnej riaditeľky a zástupkyne krajiny pre Boeing Turecko. Pani Sargın, ktorá je tiež členkou správnej rady na TED İstanbul College, pôsobí od roku 2017 ako členka predstavenstva v American Business Forum v Turecku (AmCham); od februára 2019 ako členka predstavenstva v Tureckej rade pre zahraničné ekonomické vzťahy (DEİK); a predsedkyňa Medzinárodnej asociácie investorov Turecka (YASED). Gül Ayşem Sargın bola zvolená za členku predstavenstva v Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. na riadnom valnom zhromaždení dňa 30. marca 2021.