Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Поверителност

​Ако доброволно споделяте лична информация в нашия уебсайт, това означава, че приемате тази политика за поверителност и съответните условия. При посещенията на нашия уеб сайт не се събира никаква лична информация освен доброволно споделената информация.

Нашата компания проявява грижа за защитата на поверителността на личната информация на потребителите. Вземат се нужните предпазни мерки, необходими за гарантиране на сигурността на Вашата лична информация. Прилагат се необходимите одити за осигуряване на практическото прилагане на съответните закони и разпоредби. В рамките на нашата политика за конфиденциалност, лични данни (име, адрес на електронна поща, служебни и частни адреси, телефонен номер и т.н.), представени на нашия уебсайт от потребителите, не се споделят, продават, отдават под наем или ползват по друг начин от трети страни. Вашата информация е предмет на ограничен достъп за предотвратяване на неоторизиран достъп до информация, промяна и злоупотреба. Освен това, ние държим нашите служители и институциите, с които си сътрудничим отгворни за придържане към рамките на политиката за конфиденциалност.

Събраната лична информация е свързана и ограничена само с целта, за която се обработва. Тя се съхранява за предвидения в съответното законодателство период и се изисква за целта, за която се обработва. В края на периода личната Ви информация ще бъде изтрита, унищожена или поддържана анонимна.

Тези разпоредби за поверителност не са валидни за външни уебсайтове, до които имате достъп чрез линковете на нашите уеб сайтове. Поради тази причина Ви препоръчваме да прегледате условията за поверителност на сайтовете, до които имате достъп, преди да споделите личната си информация. Освен това, в случай че на нашия уеб сайт има полета, в които вие въвеждате потребителско име и парола, ние Ви препоръчваме за Ваша безопасност да не споделяте тази информация с никого.

Вашата лична информация, която доброволно предоставяте, ще се използва за следните цели:

 • Разработване и доставка на продукти и услуги, поискани от потребителя или разрешаване на проблеми, свързани с предлаганите услуги и инструменти
 • Информиране на потребителите, обявяване на кампании
 • Определяне на потребителски профили, които да се използват в структурата на нашата компания
 • Determining user profiles to use within the structure of our Company
 • Доставяне на закупените стоки и / или награди
 • Оценка на заявленията в процеса на набиране на персонал

Нашата компания има право да разкрива / споделя информация за потребителите само ако:

 • Компанията има разрешение за споделяне на личната информация от потребителя
 • Съдебна заповед, искания от административни органи или изисквания на правни процедури
 • Записани за проучване, планиране и статистика или такива цели, които ги поставят в официална статистика в анонимна форма
 • Личните данни са необходими в рамките на превантивните, защитните и информационни дейности, провеждани от публични институции и организации, оправомощени по закон да осигуряват националната отбрана, националната сигурност, обществената безопасност, обществения ред или икономическата безопасност, и са регистрирани за тези цели

Всяко лице може да се консултира с нашата компания със следните цели едновременно с неговите права:

 • Да ​​проучи дали се използват негови лични данни и ако е така, с каква цел се използват
 • Да поиска коригиране на несъвършена или неточно регистрирана информация
 • Да поиска изтриване на своите лични данни
 • Да науча на кои трети страни (ако е приложимо) се тяхната Ваша лична информация, както в страната, така и в чужбина
 • Да поискат обезщетение за вреди в случай на щети поради записване на лични данни