Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Podnikové inovácie

Dnes sa nové výrobky a aplikácie na báze skla používajú kdekoľvek, kam nás zavedie naša fantázia. Sklo je rozhodujúcou súčasťou mnohých priemyselných odvetví, vrátane architektúry, stavebníctva, automobilového priemyslu, dopravy, informatiky, ukladania dát a elektroniky. Okrem toho sa sklo vo výraznej miere používa v zobrazovacích technológiách a optike, výrobe, distribúcii a skladovaní energie, pasívnych a aktívnych povlakoch, inteligentných/hygienických sklenených obaloch, interaktívnych sklenených domácich spotrebičoch, medicíne, biológii, farmácii, poľnohospodárstve a antiradiačných výrobkoch. Celosvetovo pokračujú preteky v pridávaní hodnoty komfortu a estetiky života prostredníctvom inovácií. Celosvetová konkurencia vedie k pozoruhodnému úsiliu v oblasti výskumu a vývoja v rýchlo sa rozvíjajúcej vede a technológii skla.

Hlavnou prioritou spoločnosti Şişecam je zabezpečiť udržateľnú budúcnosť. Tento prístup je zakomponovaný do každého článku jeho hodnotového reťazca, od prvej zmesi až po konečného používateľa, a zahŕňa celú škálu aktivít, od plochého skla, skleneného tovaru a sklenených obalov až po chemikálie potrebné v priemysle a banských prevádzkach.

Z tejto perspektívy venovala spoločnosť Şişecam svoje úsilie a operácie v oblasti výskumu a technologického rozvoja (RTD) vývoju vysoko inovatívnych, ekologických, konkurencieschopných výrobkov a výrobných technológií bez škodlivých látok, ktoré ohrozujú našu budúcnosť.

V priebehu rokov sa Şişecam neustále rozrastal a rozvíjal svoje schopnosti kvalitatívne a kvantitatívne v širokej geografickej oblasti. V súčasnosti spoločnosť aktívne rozširuje svoj inovačný ekosystém v rámci celej Skupiny. Tieto inovácie sú podporované technickými a administratívnymi ľudskými zdrojmi spoločnosti Şişecam, výrobnou a RTD infraštruktúrou, spoločným porozumením, celoskupinovými metodikami, zdieľanou podnikovou pamäťou, rozsiahlou vedomostnou základňou, priemyselným know-how a širokými kompetenciami. Spoločnosť Şişecam prijíma prístup otvorenej inovácie a spolupráce pred súťažou v celej organizácii prostredníctvom spoločného úsilia a projektov s univerzitami a výskumnými centrami, ako aj s verejnými a súkromnými výskumnými inštitúciami v Turecku a zámorí. Şişecam ťaží z domácich a medzinárodných grantov podpory a vedie projekty konzorcia. Zúčastňuje sa tiež na Priemyselnom doktorandskom programe TÜBİTAK 2244 (Rada pre vedecký a technologický výskum Turecka).

Spoločnosť Şişecam vynakladá úsilie v oblasti podnikového výskumu a technologického rozvoja spoločne s regionálnymi laboratóriami a výrobnými skupinami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Centra vedy, technológií a dizajnu spoločnosti Şişecam. Centrum zaberá plochu 9 400 metrov štvorcových a zahŕňa 29 špecializovaných laboratórií s medzinárodnou certifikáciou LEED Gold Certification a najmodernejšou infraštruktúrou. Tieto pokrokové zariadenia umožňujú vykonávanie komplexnej škály činností, od základného výskumu až po pilotnú výrobu v laboratórnom meradle. Po zlúčení aktivít v oblasti sklenených obalov a skleneného tovaru pod jednu strechu v roku 2017 sa zariadenie zmenilo na Centrum vedy, technológií a dizajnu spoločnosti Şişecam. Centrum zamestnáva 167 vysoko kvalifikovaných výskumných pracovníkov vo svojich 29 špecializovaných laboratóriách a kancelárskych zariadeniach. Asi 35% výskumných pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie. Zásoby vybavenia tohto zariadenia sa neustále zdokonaľujú a modernizujú. Centrum vedy, technológií a dizajnu spoločnosti Şişecam je klasifikované ako „R&D Center“ podľa zákona č. 5746. Je to najväčšie a najvyspelejšie laboratórium vedy a technológií v oblasti skla v Turecku a patrí medzi popredné výskumné pracoviská svojho druhu v Európe.

Hlavné štúdie výskumu a vývoja Centra sa týkajú integrovaných modelov pecí na zabezpečenie energetickej účinnosti, jedného z najväčších vstupov do výroby; zlepšenie účinnosti prenosu tepla; nové žiaruvzdorné materiály a nové technológie tavenia skla; nové technológie výroby skla; prevratné nové suroviny, nové výrobky a nové aplikácie; pokročilé systémy riadenia prevádzky; techniky merania založené na pokrokových technológiách; nové vysokoteplotné materiály; modelovanie a simulácia v týchto oblastiach.

k-i-2-en.jpg