Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Výkonná rada

 #accr-bod#

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Predseda a generálny riaditeľ

 

Dr. Ahmet Kırman vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite v Ankare. Ďalej získal magisterský titul v odbore právo hospodárskej súťaže EÚ a titul Ph.D. v odbore obchodné právo na tej istej inštitúcii a stal sa docentom a potom profesorom finančného práva. Dr. Kırman pôsobil ako člen fakulty, vedúci divízie, vedúci finančného oddelenia a riaditeľ inštitútu na Fakulte politických vied na Univerzite v Ankare. Bol tiež členom fakulty na Právnickej fakulte Univerzity v Galatasaray. Dr. Kırman začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1981 ako sudca Štátnej rady. Následne prišiel do spoločnosti Türkiye İş Bankası A.Ş., kde pôsobil na rôznych pozíciách v bankovníctve a poisťovníctve. Pôsobil ako predseda predstavenstva spoločností Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Destek Reasürans A.Ş. a Petrol Ofisi A.Ş. a ako člen predstavenstva v niekoľkých ďalších významných spoločnostiach vrátane Anadolu Sigorta A.Ş.
Dr. Kırman vykonával funkciu predsedu a výkonného riaditeľa v rokoch 2006 až 2011, funkciu podpredsedu a generálneho riaditeľa v rokoch 2011 až 2021 a funkciu predsedu a generálneho riaditeľa od 30. marca 2021 v Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Okrem toho je tiež predsedom niektorých spoločností skupiny. Pôsobil tiež ako predseda spoločnosti Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş. a Paşabahçe Cam San. Tic. A.Ş. od roku 2011 do 30. septembra 2020, kedy došlo k zlúčeniu týchto štyroch hlavných kótovaných dcérskych spoločností pod Şişecam. Ako uznanie za jeho vynikajúce celoživotné prínosy v oblasti sklárskej vedy a technológie, podpory výmeny poznatkov a podpory národnej a medzinárodnej sklárskej komunity, bol Dr. Kırman ocenený „Cenou prezidenta“ Medzinárodnej komisie pre sklo (ICG), ktorá je najrenomovanejšou a najuznávanejšou svetovou organizáciou v oblasti skla so zástupcami z 33 krajín. Dr. Kırman bol ocenený hodnosťou „Rytier“ „Rádu talianskej hviezdy“, navrhnutou ministrom zahraničných vecí a udelenou prezidentom Talianskej republiky, za jeho prínos k posilneniu hospodárskych bilaterálnych vzťahov a vzájomných investícií medzi Talianskom a Tureckom. Dr. Kırman bol tiež ocenený prezidentom Tatarstanu "Medailou za chrabrú prácu" za jeho cenné príspevky k rozvoju investícií a hospodárskej spolupráci s Tatarstanom. Taktiež bol ocenený Medailou ocenenia vďaka svojim príspevkom k hospodárskemu rozvoju regióna Targovishte v Bulharsku. Dr. Kırman slúžil v predstavenstve Tureckého národného výboru ICC, BTHE a IAV. Okrem toho bol Dr. Kırman členom správnej rady a predstavenstva TEPAV a správnej rady a rady pre právne záležitosti Tureckej streleckej a poľovníckej federácie. Dr. Kırman je autorom 12 kníh a mnohých odborných článkov. Bol pozvaný ako hlavný rečník na množstvo vedeckých a obchodných podujatí. Dr. Kırman, venujúci sa parašutizmu a streleckým športom, získal zlatú medailu v streľbe na balkánskom šampionáte v roku 1978.

Dr. Reha Akçakaya

Prezident, Flat s Group

Reha-Akçakaya.png 

Dr. Reha Akçakaya je absolventom Fakulty strojného inzinierstva Boğaziçi. Získal titul B.Sc. a M.Sci. na tej istej univerzite. Pán Akçakaya získal svoj druhy M.Sci. na Univerzite Alfreda, oddelenie vedy a technológie skla v USA. Svoj Ph.D získal na Marmarskej univerzite, v odbore inzinierskeho manazmentu a v roku 2013 skoncil Pokrocily program manazmentu Harvard Business School. Po roku 1985 a 1988 pracoval ako asistent vyskumu na univerzite v Boğaziçi. Pán Akçakaya sa stal clenom skupiny Sişecam vo Flat Glass Group v roku 1988. Po niekolkych riadiacich pozíciách od 2. januára 2014 pôsobí ako prezident Flat Glass Group.

Cemil Tokel

President, Glassware Group

 

Cemil Tokel absolvoval univerzitu Humberside University v roku 1991 a v roku 2012 skoncil Pokrocily program manazmentu Harvard Business School. Pripojil sa k Paşabahçe Tic. Sro Şti. ako medzinárodny obchodny zástupca v roku 1992, kde neskôr pracoval ako riaditel pre medzinárodny predaj, riaditel pre rozvoj predaja a medzinárodny obchodny manazér. V roku 2012 bol vymenovany za viceprezidenta marketingu a predaja. Cemil Tokel pôsobí od 2. januára 2014 ako prezident Glassware Group.

Abdullah Kılınç

Prezident Glass Packaging Group

 

Abdullah Kılınç absolvoval bakalárske štúdium v strojárskom inzinierstve na Technickej univerzite na Blízkom vychode v roku 1990 a ukoncil Pokrocily program manazmentu Harvard Business School v roku 2013. Pridal sa k Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ako vyrobny inzinier v závode Mersin v roku 1992, kde v roku dostal pozíciu vyrobného dozorcu. V roku 1999 bol v Gruzínsku vymenovany za pomocného generálneho riaditela Mina Ksani Glass Container Company. V roku 2003 postúpil na pozíciu Manazéra vyvoja podnikania spolocnosti Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Kılınç, pôsobil ako generálny riaditel Ruscam Ufa Plant, riaditel pre riadenie operácií a riaditel pre riadenie operácií v Glass Packaging Group. Pán Kılınç od 2. januára 2014 pôsobí ako prezident Glass Packaging Group pre Turecko.

Tahsin Burhan Ergene

Prezident, Chemicals Group

 

Burhan Ergene získal v roku 1989 bakalársky titul v strojárstve z Technickej univerzity v İstanbule. V roku 1990 absolvoval program medzinárodnych certifikátov riadenia na univerzite v İstanbule a v roku 2012 Pokrocily program riadenia na Harvard Business School. V roku 1990 nastúpil do skupiny Şişecam, kde zastával rôzne vedúce pozície v oddeleniach predaja a marketingu. V roku 2011 bol vymenovany za podpredsedu pre marketing a predaj Chemicals Group. Od 2. januára 2014 pôsobí ako prezident pre Chemicals Group.

Görkem Elverici

Financny riaditel'

 

Po absolvovaní vysokej školy TED Ankara College v roku 1992 ukončil Görkem Elverici postgraduálne štúdium na Stredovýchodnej Technickej Univerzite na Strojníckej fakulte na Katedre stavebného inžinierstva v roku 1996. Ďalej získal titul MBA na univerzite Bilkent. V roku 2015 absolvoval Program pokrocilého riadenia na Harvard Business School. V súcasnosti pracuje na dizertacnej práci v oblasti bankovníctva-financií na univerzite Kadir Has. V roku 1998 zacal svoju profesionálnu kariéru v İşbank. Pocas svojej kariéry pôsobil na rôznych strednych a vyšších riadiacich pozíciách v spolocnosti İşbank, HSBC Turecko, Deloitte Consulting a Accenture Consulting. Elverici nastúpil do skupiny Sişecam Group vo funkcii financného riaditela skupiny Flat Glass Group dna 1. marca 2013. Od 12. mája 2014 pôsobí ako financny riaditel skupiny Sişecam.

Şengül Arslan

Hlavný referent pre HR

 

Şengül Arslan absolvovala priemyselné inžinierstvo na Istanbulskej technickej univerzite v roku 1997 a získala magisterský titul v programe Executive MBA na Univerzite v Boğaziçi. Arslan začala svoju kariéru ako konzultantka manažmentu v Arthur Andersen. V rokoch 2002-2004 pracovala ako manažérka pre riadenie ľudských zdrojov v spoločnosti Ernst & Young. V rokoch 2004 až 2007 pôsobila ako riaditeľka pre ľudské zdroje a organizačný rozvoj spoločnosti Danone Tikveşli, asistentka generálneho riaditeľa Avea Human Resources v rokoch 2007 až 2011, asistentka generálneho riaditeľa zodpovedného za ľudské zdroje v HSBC Bank v rokoch 2011-2017 a HSBC Global Human Transformation Change -Leadership. V marci 2017 nastúpila do Şişecam po vymenovaní za vedúcu oddelenia ľudských zdrojov a od roku 2017 do roku 2020 navyše riadila funkciu podnikovej komunikácie. Po zlúčení One Şişecam sa začiatkom roku 2021 konsolidovali všetky funkcie v oblasti ľudských zdrojov. Od tej doby bola zodpovedná za riadenie globálnej funkcie ľudských zdrojov a tiež za centrálne riadenie podporných funkcií iných ako základné procesy v oblasti ľudských zdrojov, ako sú priemyselné vzťahy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a administratívne záležitosti a bezpečnosť.

Özlem Vergon

Riaditelka pre stratégie

 

Özlem Vergon absolvovala v roku 1995 Istanbulskú univerzitu, oddelenie ekonomiky (anglictina), kde získala MBA zo Štátnej univerzity v San Diegu a dokoncila Program pokrocilého manazmentu na Harvardskej univerzite v roku 2013. Vergon sa stala clenkou skupiny Flat Glass Sişecam v roku 1996 ako asistentka pre plánovanie a pracovala na rôznych pozíciách vedúcich az po pozíciu riaditelky plánovania Flat Glass. Od januára 2015 je Vergon vedúcou strategického plánovania skupiny Sişecam.

Gökhan Kıpçak

Hlavný informačný pracovník

 

Gökhan Kıpçak vyštudoval Strojnícku katedru na Technickej univerzite v Istanbule a na rovnakej univerzite získal magisterský titul na Fakulte podnikového hospodárstva na Katedre priemyselného inžinierstva. Kıpçak začal svoju kariéru ako IT expert pre predajné a výrobné systémy v ECA v roku 1988, potom pracoval ako IT manažér pre predajné systémy v spoločnosti Coca-Cola v rokoch 1991 až 1998. V rokoch 1998 až 2000 pôsobil ako IT manažér v Južnej Kórei, v rokoch 2000 až 2007 ako SAP programový manažér a v rokoch 2007 až 2018 v spoločnosti Coca-Cola İçecek ako hlavný informačný pracovník a člen výkonného výboru. V roku 2017 bol tiež vymenovaný za riaditeľa pre transformáciu v spoločnosti Coca-Cola İçecek. Pán Kıpçak prišiel do Şişecam Group 20. mája 2019 a pôsobí ako hlavný informačný pracovník.

Dr. Selma Öner

Riaditelka pre obstarávanie

 

Dr. Selma Öner absolvovala v roku 1995 Istanbulskú technickú univerzitu, oddelenie priemyselného inžinierstva a získala magistersky a doktorandsky titul z univerzity Boğaziçi, oddelenie priemyselného inžinierstva. V roku 2014 absolvovala program Generálneho riadenia na Harvard Business School. Pani Öner zacala svoju profesionálnu kariéru ako asistentka výskumu na univerzite Boğaziçi a potom v roku 1997 nastúpila do Şişecam. Pracovala ako logistická inžinierka v Pasabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. neskôr pôsobila v rôznych riadiacich pozíciách predtým, ako sa stala riaditeľkou dodávateľského reťazca v Trakya Cam A.Ş. V roku 2017 bola Selma Öner vymenovaná za koordinátorku pre obstarávanie na Türkiye sişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. V januári 2018 sa stala vedúcou v oblasti obstarávania Şişecam.