Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
SK

Podmienky použitia

​​Váš prístup na webové stránky alebo použitie akýchkoľvek informácií na webovej stránke znamená, že ste akceptovali nasledujúce podmienky. Naša spoločnosť má právo zmeniť a aktualizovať podmienky a ustanovenia v tomto právnom upozornení a všetky druhy obsahu, názorov a informácií na webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

Naše webové stránky a ich obsah majú vo všeobecnosti za cieľ poskytnúť informácie. Žiadne informácie na stránke nemajú za cieľ poskytovať návrhy alebo usmernenie. Zodpovednosť za všetky druhy rozhodnutí prijatých na základe informácií na stránke patria samotnému užívateľovi. Naša spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody / ktoré môžu vzniknúť z informácií alebo operácií vykonaných na základe informácií uverejnených na tejto stránke alebo z nemožnosti prístupu na stránku. V rámci tohto rozsahu sú finančné údaje a informácie o produkte uvádzané na webových stránkach určené iba na informačné účely a nemajú žiadny komerčný účel ani zámer. Podobne spoločnosť môže na webovej stránke zahrnúť informácie, ktoré zhromažďuje zo zdrojov, ktoré považuje za spoľahlivé; nezaručuje však presnosť týchto informácií.

Z týchto dôvodov sa používateľom odporúča potvrdiť si presnosť informácií predtým, ako budú konať na základe informácií, názorov a obsahu získaných z tejto stránky. Ani spoločnosť, ani partneri spoločnosti, vedúci pracovníci, zamestnanci ani iní ľudia nijakým spôsobom neručia za škody vyplývajúce z používania obsahu na webových stránkach.

V prípade prístupu na iné stránky pomocou odkazov na našej webovej stránke sú podmienky používania týchto stránok účinné a presnosť obsahu týchto webových stránok, ktorých odkazy sú uvedené, nie je zaručená. Je úplne na návštevníkoch, či použijú tieto odkazy a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vzniknú pri prístupe alebo používaní príslušných stránok pomocou daných odkazov.

Všetky autorské práva a / alebo práva duševného vlastníctva značiek, log, emblémov, obrázkov, úvodných filmov a podobných materiálov na našej webovej stránke patria našej spoločnosti a sú chránené v rámci zákona o právach duševného vlastníctva č. 5846 a iných zákonov a nariadení. Rozmnožovanie, distribúcia, nahrávanie, tlač a publikovanie a používanie na komerčné účely inými spôsobmi podlieha písomnému predchádzajúcemu súhlasu našej spoločnosti. V prípade akéhokoľvek porušenia vlastníckych práv k obsahu na našich webových stránkach vás prosíme, aby ste sa obrátili na našu spoločnosť.

Okrem žiadostí o zamestnanie sa akékoľvek písomné alebo údaje, otázky, komentáre, návrhy atď., ktoré nie sú osobné, ktoré akýmkoľvek spôsobom doručíte na túto webovú stránku, považujú za dôverné a nezaregistrované. Všetky druhy názorov, grafických diel, vynálezov, vývojov, návrhov alebo konceptov (vrátane, ale nie výlučne vývoja, výroby, reklamy a marketingu), ktoré prenášate alebo publikujete, sa stávajú vlastníctvom našej spoločnosti a môžu byť použité (okrem iného výrobou, zverejnením, prenosom, publikovaním a oznamovaním) komerčne alebo nekomerčne bez toho, aby sme vykonali akúkoľvek platbu vám alebo iným osobám. V prípade, že deti mladšie ako 18 rokov poskytujú informácie bez toho, aby získali súhlas svojich rodičov alebo opatrovníkov, nevzniká žiadna zodpovednosť.

Neprijímame zodpovednosť za škody, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vašom hardvéri počítača alebo inom majetku z dôvodu vášho prístupu k tejto stránke alebo použitím tejto stránky alebo stiahnutím akejkoľvek informácie alebo dokumentu vrátane akéhokoľvek zvuku, obrazu a textu alebo akékoľvek škody, ktoré môžu byť spôsobené škodlivým softvérom infikujúcim počítačové systémy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na túto stránku alebo akúkoľvek funkciu tejto stránky alebo akéhokoľvek majetku alebo jeho časti kedykoľvek bez toho, aby sme vás o tom informovali.

​Naša spoločnosť počas surfovania používateľov na webových stránkach automaticky a anonymne zhromažďuje vlastnosti ako intenzitu používateľa, navštívené sekcie, kliknuté oblasti a iné. Tieto údaje sa používajú iba na určenie miery nasledujúcich rôznych sekcií a oblastí a nesúvisia s osobnými informáciami žiadneho návštevníka. V prípadoch, keď sa technológia s názvom súbor cookie používa na určenie toho, ako sa stránky navštevujú prostredníctvom prechodu sa štatistické údaje zhromažďujú rovnakým spôsobom, aby sa určili miery sledovania a kliknutia na rôzne oblasti stránky a nie je charakter súkromného aplikácie. Cieľom tejto technológie je umožniť používateľom ľahký prístup k obsahu sekcií, ktoré často navštevujú od prvej návštevy stránky. Nastavenia súborov cookie môžete zmeniť v počítači. V takomto prípade však existujú rozdiely vo vašom zážitku na našej webovej stránke.