Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Общи условия

​​Вашият достъп до уеб сайта или използването на каквато и да е информация в уеб сайта означава, че сте приели следните условия. Нашата Компания има право да променя и актуализира както условията и разпоредбите в това правно обвързващо известие, така и всички видове съдържание, мнения и информация на уебсайта, без да ви уведомява предварително.

Нашият уеб сайт и неговото съдържание са предназначени най-общо за информиране. Никаква информация в сайта няма за цел да предлага или провежда нещо. Отговорността за всички видове решения, взети въз основа на информацията в сайта, принадлежи само на потребителя. Нашата Компания по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за вреди, възникнали, или които биха могли да възникнат вследствие на получената информация или операциите, извършени въз основа на получената информация, публикувана на този сайт или поради невъзможност за достъп до сайта. В този смисъл финансовите данни и продуктовата информация, предлагани в уебсайта, са предназначени само за информационни цели и нямат търговска цел или намерение. По подобен начин Компанията може да включва в уебсайта информация, която се събира от източници, които Компанията смята за надеждни; това обаче не гарантира точността и надеждността на тази информация.

Поради тези причини, на потребителите се препоръчва да потвърдят или да получат потвърдждение за точността на информацията, преди да действат въз основа на информация, мнение и съдържание, получено от този сайт. Нито Компанията, нито партньорите на компанията, мениджърите, служителите и други лица не поемат никаква отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на съдържанието на уебсайта.

В случай, че получавате достъп до други сайтове, като използвате линковете в нашия уеб сайт, се прилагат условията за ползване на тези сайтове и точността на съдържанието на тези уебсайтове, за които са предоставени линковете, не е задължителна или гарантирана. Дали да използват тези линкове зависи изцяло от потребителите и Компанията не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от достъпа до или използването на съответните сайтове чрез използване на съответните линкове.

Всички авторски права и / или права върху интелектуална собственост на марки, логотипи, емблеми, изображения, въвеждащи филми и подобни материали в нашия уебсайт принадлежат на нашата Компания и са защитени в съответствие със Закон № 5846 за интелектуалната собственост и други закони и разпоредби. Възпроизвеждането, разпространението, качването, отпечатването и публикуването им или използването им за търговски цели по други начини, е предмет на предварително писмено съгласие на нашата Компания. В случай, че бъде осъзнато нарушение на правата на собственост върху съдържанието на нашите уеб сайтове, любезно ви молим да се консултирате с нашата Компания.

Освен заявленията за работа, всички други записи или данни, въпроси, коментари, предложения и други подобни материали, които не представляват лични данни, които предоставяте по някакъв начин на този уебсайт, се считат за неповерителни и нерегистрирани. Всички видове мнения, графични произведения, изобретения, разработки, предложения или концепции (включително, но без ограничение до изброеното, разработка, производство, реклама и маркетинг), които предоставяте или публикувате на сайта, стават собственост на нашата Компания и могат да бъдат използвани (включително, без ограничение до изброеното, чрез производство, разкриване, прехвърляне, публикуване и оповестяване) от бизнес или търговска гледна точка, без да се дължи заплащане на вас или на което и да е друго лице. Компанията не поема отговорност в случай, че деца под 18-годишна възраст предоставят информация, без да получат съгласието на родителите или настойниците си.

Компанията не поема отговорност за щети, които могат да възникнат във вашия компютърен хардуер или други функционалности, дължащи се на достъпа ви до този сайт, или използването на този сайт, или поради изтегляне на информация или документ, включително звук, изображение или в писмена форма, или щети, които могат да бъдат причинени от зловреден софтуер, който заразява компютърните ви системи.

Компанията си запазва правото да ограничи, преустанови или прекрати достъпа ви до този сайт или някоя от функциите на този сайт, или до всяка функционалност или част от нея по всяко време, без да уведомява.

​По време на сърфиране на потребителите в уеб сайта нашата компания автоматично и анонимно събира данни, като активност на потребителя, посетени раздели, зони с кликване и други подобни. Тези данни се използват само за определяне на скоростта на проследяване на различни раздели и зони и не са свързани с личната информация на потребителя. В случаите, когато за определяне на начина на посещение на страниците чрез преминаване се използва технологията „бисквитка“, статистическите данни се събират по същия начин, за да се определи процента на проследяване и кликване на различни зони в сайта и тези данни нямат характер на частно приложение. Тази технология е предназначена за осигуряване на по-лесен достъп на потребителите до съдържанието на разделите, които те често посещават след първото посещение на сайта. Имате възможност да промените настройките на „бисквитките“ на вашия компютър. В този случай обаче, качеството на ползване на нашия сайт ще бъде различно.