Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Şişecam Груп и корпоративните иновации

Корпоративни иновации:

Днес, новите продукти и приложения на стъклена основа се използват навсякъде, където ни отведе въображението ни. Стъклото е компонент от критично значение в множество индустрии, включително архитектура, строителство, автомобилна индустрия, транспорт, информатика, съхранение на данни и електроника. Освен това, стъклото е широко използвано в технологиите за изображения и оптиката, генериране, разпределение и съхранение на енергия, пасивни и активни покрития, интелигентни/хигиенични стъклени опаковки, интерактивни уреди за дома със стъклено покритие, медицина, биология, фармацевтика, селско стопанство и анти-радиационни продукти. В световен мащаб съревнованието е да се добави стойност към удобствата и красотата на живота чрез иновации. Световната конкуренция води до забележителни усилия за разработване в постоянно променящата се наука и технология на стъклото.

Приоритетът на Şişecam е да осигури устойчиво бъдеще. Този подход е заложен във всяко едно звено по веригата за придаване на стойност, от първоначалната смес до крайния потребител, като се простира в широк диапазон от дейности, от плоско стъкло, стъклария и амбалаж за стъкло, до химикали, необходими за производството и минните дейности.

С тази перспектива, Şişecam посвещава своите усилия за Научноизследователска и развойна дейност (RTD) и работата си по разработване на изключително иновативни, екологично чисти и конкурентни продукти и производствени технологии без вредни съединения, които застрашават нашето бъдеще.

През годините Şişecam непрекъснато се разраства и развива своите възможности качествено и количествено в широк географски район. В момента компанията активно разширява своята иновационна екосистема в цялата Група. Този стремеж към иновации се подкрепя от техническия и административен персонал на Şişecam, производството и научноизследователският отдел, общото разбирателство, разпространените в групата методологии, споделена корпоративна памет, обширни познания, ноу-хау от индустрията и задълбочена компетенция. Şişecam възприема отворен подход към иновациите и сътрудничество преди конкуренция в организацията, чрез обединени усилия и проекти с университети и изследователски центрове, както и чрез публични и частни изследователски институции в Турция и отвъд океана. Şişecam се възползва от национални и международни безвъзмездни помощи и провежда проекти в консорциум. Също така участва и в индустриалната докторска програма на TÜBİTAK (Съвет за научни и технологични изследвания в Турция).

Şişecam извършва своята научноизследователска дейност в сътрудничество с местни лаборатории и производствени групи, намиращи се в близост до Центъра за наука, технология и дизайн на Şişecam . Центърът заема 9,400 квадратни метра и включва 29 специализирани лаборатории, международен златен сертификат LEED и най-модерната инфраструктура. Тези модерни съоръжения позволяват извършването на широк спектър от дейности, от съществени изследвания до пилотни производства в лабораторен мащаб. След обединяването на отделите за стъклени опаковки и проектирането на стъклени изделия под един покрив през 2017 г., съоръжението бе трансформирано в Център за наука, технологии и дизайн Şişecam. В 29-те специализирани лаборатории и офиси на центърът работят 167 висококвалифицирани изследователя. Около 35% от изследователите имат магистърска степен. Оборудването на съоръженията непрекъснато се подобрява и модернизира. Центърът за наука, технология и дизайн на Şişecam е класифициран като “Научноизследователски център” според закон No. 5746. Това е най-голямата и най-модерната лаборатория за наука и технологии за стъкло в Турция и се нарежда сред водещите изследователски съоръжения от този тип в Европа.

Основните научноизследователски дейности на центъра са свързани с осигуряване на енергийна ефективност в интегрираните пещи, една от най-голямите суровини в производството; подобряване на ефективността на топлопреминаване; нови огнеупорни материали и нови технологии за топене на стъкло; нови технологии за производство на стъкло; нови разграждащи суровини, нови продукти и нови приложения; усъвършенствани системи за контрол на процеса; техники за измерване, позоваващи се на съвременни технологии; нови високотемпературни материали; разработване на модели и симулации в тези сфери.

k-i-2-en.jpg