Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
BG

Şişecam Груп и корпоративните иновации

​​Днес новите продукти и приложения, произведени от стъкло, се използват в архитектурата, строителството, автомобилостроенето, транспорта, информатиката, съхранението на данни, електрониката, технологиите за изображения и оптиката, производството, разпределението и съхранението на енергия, пасивните и активни покрития, производството на умни / чисти стъклени опаковки, интерактивни стъклени домакински уреди, медицина, биология, фармацевтична индустрия, селско стопанство и антирадиационни продукти и навсякъде другаде, където бихме могли да си представим. Световната конкуренция в подобряването на удобствата и качеството в живота чрез иновации, води до значимо научноизследователско и технологично развитие в науката и технологията на стъклото.

Осигуряването на „устойчиво бъдеще“ като първи приоритет на Şişecam се отразява във всеки елемент от веригата на създаване на крайния продукт - от първичната суровина до крайния потребител на широк спектър от продукти – от плоско стъкло, стъклария, стъклен амбалаж до химикали, необходими за индустрията и минните операции. Şişecam Груп е насочила своите усилия към развитие в областта на научните изследвания, технологичнто развитие и производствените операции за постигане на високо иновативни, екологични, конкурентни продукти и производствени технологии, които не съдържат вредни съставки, застрашаващи нашето бъдеще.

Şişecam, разраствайки се и набирайки мощ в качествено и количествено измерение в една широка географска територия, разширява своята иновационна екосистема в корпоративен мащаб благодарение на своите човешки ресурси - технически и административни, производствената и научно-изследователска инфраструктура, общи принципи, методики, знания, опит, ноу-хау и компетенции.​

Şişecam развива своя подход за открити иновации и постигане на сътрудничеството пред конкуренцията в корпоративен мащаб, чрез съвместни проучвания и проекти, които провежда с все по-голям брой университети и изследователски центрове. Към края на 2015 г. организациите, с които Şişecam работи достигат до 21 местни университета, обществени, частни изследователски институти, 9 чуждестранни университета и 6 изследователски центъра.

Şişecam насочва фирмените си усилия в областта на научноизследователската и развойна дейност заедно с регионалните лаборатории и производствени групи, разположени в близост до Научно-технологичния център „Şişecam“. Центърът работи на покрита площ от 9400 квадратни метра с 27 специализирани лаборатории, притежава международен сертификат LEED GOLD и има модерна инфраструктура, позволяваща извършването на различни дейности, вариращи от фундаментални изследвания до пилотно производство на лабораторно ниво. Научно-технологичният център „Şişecam“ се ползва от стимулите „Център за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно Закон № 5746 и е най-голямата и най-компетентната лаборатория в областта на науката и технологиите в Турция, а също и сред водещите в своята област лаборатории в Европа.

Значимите постижения в научно-изследователската и развойната дейност са свързани с производство на модели на интегрирани пещи, осигуряващи ефективност на енергията, която е един от най-големите изходни материали в производството; подобряване ефективността на топлопредаване; производство на нови огнеупорни материали и нови технологии за топене на стъкло; нови технологии за производство на стъкло; модели, пренасочваща към използване на нови суровини, нови продукти и нови приложения; усъвършенствани системи за управление на работата; техники за измерване, основани на съвременни технологии и нови високотемпературни материали, моделиране и симулационни дейности в тези области.

В Центъра, работят 152 компетентни изследователи, разпределени в 27 специализирани лаборатории, като 35% от тях имат научни степени, а оборудването в тези лаборатории непрекъснато се модернизира и усъвършенства. През 2015 г. нашият Научно-технологичен център получи от турското Министерство на науката, промишлеността и технологиите награда „Най-добър изследователски център“ в категориите „Стъкло и изделия от стъкло“ и „Сътрудничество и взаимодействие“.

k-i-en.jpg

Иновации, които осигуряват конкурентна мощ

  • Мощни и координирани дейности в научното и технологично развитие
  • Обща иновационна екосистема, включваща цялата корпорация
  • Култура на постигане на общите цели в корпоративния сектор с общи стратегии и политики
  • Обща работа на всички вътрешни партньори с много добра комуникация
  • Поставяне на съвместните усилия пред конкуренцията с местни и международни конкуренти / партньори
​​k-i-2-en.jpgk-i-3-en.jpg​​​