Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Съвет на директорите

 #accr-bod#

Аднан Бали

Председател

adnanbali1.png

Банковата му кариера започва през 1986 г. в Иш Банк, като след завършване на Близкоизточния Технически университет в Анкара с бакалавърска степен по икономика през 1986 г, се присъединява към Съвета на инспекторите като помощник инспектор. През 1994 е бил заместник Директор на Дирекция за управление на фондовете, през 1997 г. e бил Директор на Дирекция, през 1998г. е преназначен на Директор на Дирекция за управление на фондовете. През 2002г. е бил Директор на клона в Шишли, през 2004г. Директор на клона в Галата, а на 30.05.2006г. е преназначен на Заместник на Главния Изпълнителен Директор. Назначен е за 16-ти Главен изпълнителен директор на Иш Банк на 1 април 2011 г. Той е и Председател на Кредитната комисия и член на Комисията за управление на риска. Аднан Бали е Президент на Şişecam Груп и Иш Банк Германия (Иш Банк АГ). Той е член на Съвета на директорите на Фондация „Вехби Коч”, Форума за глобални отношения (GRF) и Асоциацията на банките в Турция; член е на Турската индустриална и бизнес асоциация (TUSIAD), Истанбулската фондация за култура и изкуства (IKSV), Фондацията на финансовите мениджъри в Турция (Финансов клуб), Института за международни финанси (IIF) и Международния банков институт (IIEB). Г-н Бали е член на Съвета на настоятелите на Турската фондация за борба с ерозията на почвите и залесяване и опазване на естествените местообитания (TEMA) и Обществото на Дарушшафака. На 7 април 2017 г. е избран за Председател на Съвета на директорите на Тюркие Шише ве Джам Фабрикаларъ А. Ш.

Проф. д-р Ахмет Кърман

Заместник Председател и Главен изпълнителен директор

2-Prof.%20Dr.%20Ahmet%20K%C4%B1rman.png

Проф. д-р Амет Кърман е завършил Юридическия факултет на университета в Анкара . Той притежава магистърска степен по европейско право в областта на конкуренцията и докторска степен по търговско право от Университета в Анкара, където става професор и доцент по публични финанси / данъчно право и е Член на Факултетния съвет, Началник отдел, Началник финансов отдел и Директор на Института. Служил е и като преподавател във Факултета по право в университета в Галатасарай. Проф. Д-р Кърман започва кариерата си в Иш Банк през 1982 г., където заема различни позиции в банковото и застрахователното дело. Бил е Председател и Член на Управителния съвет в няколко видни компании, като сред тях са Иш Банк, Мили Риашуарънс Т. А. Ш. и Петрол Офиси А. Ш. Проф. Д-р Кърман от 2006г. е работил в Групата Şişecam като Председател на Управителния съвет и като Председател на Управителния съвет и Управляващ директор, а от 2011 г. става Заместник-Председател и Главен изпълнителен директор на Групата Şişecam. Член е също така на Настоятелството и Съвета на директорите на Фондацията за изследване на икономическата политика в Турция (TEPAV), на Съвета на директорите на Турския национален комитет на BTHE, Фондацията за икономически изследвания и Международната търговска камара (ICC), и Съвета на директорите и Съвета по правните въпроси на турската Федерация по стрелба и лов. Проф. Д-р Кърман е автор на голям брой публикации, включително 12 книги и множество статии.

Сенар Аккуш

Член на Борда на директорите

Сенар Аккуш завършва Средноизточния технически университет, факултет по икономика, след което през 1991 г. започва своята кариера в Турската Ишбанк (Türkiye İş Bankası A.Ş.) като помощник-финансист. След като заема различни ръководни позиции, през 2006 г. тя е назначена като ръководител на икономическите изследвания и през 2008 г. като главен финансист. През 2011 г. става заместник главен изпълнителен директор и все още изпълнява тези задължения. Госпожа Аккуш също така заема поста член на Борда на директорите на Anadolu Hayat Emeklilik (2007-2008 г.), İş-Dublin Financial Services Plc (2008-2010 г., председател на Борда), İş Asset Management (2009-2010 г.), İş Investment (2010-2011 г.) и İş Asset Management (2011-2013 г., председател на Борда). В момента е председател на Борда на İş Private Equity (от 2013 г.) и на İş Investment (от март 2018 г.). Сенар Аккуш беше избрана за член на Борда на директорите на Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. на редовното общо събрание на акционерите на 27 март 2020 г.

Махмут Магемизоглу

Член

magemizoglu-yk.png

Махмут Магемизоглу завършва катедрата по бизнес администрация на Близкоизточния Технически университет и Факултета по административни науки и получава магистърска степен в областта на инвестиционния анализ в Университета Стърлинг, Великобритания. Магемизоглу започва кариерата си в Съвета на инспекторите на Иш Банк през 1982 г. и в момента е Старши Заместник-изпълнителен директор на Иш Банк. След като е бил Член на Управителния съвет в близо 20 компании досега, Магемизоглу е заемал длъжността Председател на Съвета на Анадолу Хаят Емеклилик А. Ш. и Милли Риашуърънс Т. А. Ш. от 2009 г. и съответно 2011 г. Махмут Магемизоглу е назначен за Член на Съвета на директорите на нашата компания на 21 декември 2016 г.

Зейнеп Хансу Учар

Член

6-Zeynep Hansu Uçar.png

Зейнеп Хансу Учар е завършила Близкоизточния Технически университет, Факултет по икономически и административни науки, катедра "Бизнес администрация". Започва кариерата си като асистент инвестиционен специалист в подразделенията на Иш Банк А. Ш. през 1994 г. Тя заема няколко управленски длъжности, като отговаря за различни дружества от Групата в същия отдел. От 2015 г. Учар е ръководител на отдела за дъщерните дружества. Понастоящем е Член на Съвета на Тюркие Шише ве Джам Фабрикаларъ А. Ш., Тракия Джам Санайи А. Ш. и Пашабахче Джам Санайи А. Ш. Като Член на Съвета и одитор в различни компании на Групата Şişecam от 2010 г., тя също така заема място в Съвета на директорите на Тюркие Синай Калкънма А. Ш. от 27 ноември 2015 г. и Джамиш Ятъръм Холдинг А. Ш. от 27 март 2012 г., като всички те са филиали на Иш Банк.

Излем Ердем

Член

9-İzlem ERDEM.png

Излем Ердем е завършила Анадолската гимназия "Кадъкьой" през 1986 г. и катедра Икономика (английски), Факултет по икономика и административни науки, Университет Мармара, през 1990 година. Същата година започва да работи като помощник икономически експерт в дирекция "Икономически изследвания" на Тюркие Иш Банкасъ А. Ш., а през 1998 г. е назначена за заместник-управител на същата дирекция. През 2000 г. е назначен за директор на дирекция „Ценни книжа“, а през 2004 г. заема длъжността мениджър на Групата в същата дирекция. Работи като началник на отдел „Икономически изследвания“ на банката от 30 април 2008 г. и в допълнение към задълженията си в банката е била член на Ревизионната комисия и на Съвета на директорите на Анадолу Хаят Емеклилик А. С. и Иш Ятъръм Менкул Дежерлер А.Ш., филиали на Иш Банкъсъ, и продължава да действа като Заместник-председател на Съвета на директорите на Иш Портфьой Йонетими А. Ш. На редовното Общо събрание на акционерите на 25 март 2015 г. Излем Ердем е назначена за член на Съвета на директорите.

Проф. д-р Шенер Октик

Член на Борда на директорите

Проф. д-р Шенер Октик завършва през 1976 г. Университета на Анкара със степен бакалавър по физика и през 1977 г. получава магистърска степен по приложна физика от същия университет. Получава докторска степен през 1982 г. от Университета Дърам (Великобритания), Факултет по приложна физика и електроника. Проф. Октик става доцент (Междууниверситетски съвет) през 1986 г. и редовен професор (Университет Мугла) през 1995 г. В своята кариера той работи като лектор, изследовател и старши изследовател, бил е също администратор и старши администратор в Университета в Дърам (Великобритания), Университета Лече (Италия), Университета в Щутгарт (Германия), Университета Селчук и Университета Мугла (Турция). Проф. Октик е третият и четвъртият президент/ректор на Университета Мугла между 2002 г. и 2010 г. Работи още като старши изследовател, технолог, старши изпълнителен директор в Англия за компаниите BP Solar, Sunbury, Imperial Chemical Industries PLC (ICI), Paints Division Slough Research Labs и Лабораторията за индустриални изследвания към Университета в Дърам, а в Турция в компаниите Anel Group и Arıkanlı Holding. Проф. Октик е Главен директор с ресор изследвания и технологично развитие (CTO) в Şişecam Group от 1 януари 2012 г. до 23 март 2020 г. Беше избран за член на Борда на директорите на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 27 март 2020 г. Член е на Консултативния съвет към Международната комисия по стъклото “ICG” и е член на консултативните съвети на Международната конференция по покрития за стъкло и пластмаси, Обществото за нанасяне на покрития във вакуумна среда и Центъра за функционално и повърхностно обработено стъкло (Словакия), а също и в Научния комитет на “Европейската конференция за фотоволтаична и соларна енергия EU-PVSEC” и почетен председател на Турската индустриална асоциация за соларна енергия. Проф. Октик е автор/съавтор на повече от 100 научни и технически публикации и изобретател/съавтор на два световни патента.

Сабахаттин Гюнджелер

Член

7-Sabahattin Günceler.png

Сабахаттин Гюнджелер е възпитаник на Близкоизточния Технически университет, Катедра по химическо инженерство. Започва кариерата си в Азот Санайи Т. А. Ш., а след като се присъединява към Групата Şişecam през 1982 г., Гюнджелер служи на различни управленски позиции както в областта на научните изследвания, така и в производството. През 1997 г. е назначен за Генерален Директор на Джамиш Електрик Юретим А. Ш., а за периода 2011г. – 2014г.е Председател на Група Химикали. Сабахаттин Гюнджелер е назначен за член на Управителния съвет на Редовното Общо Събрание, проведено на 25 март 2015 г.

Д-р Джем М. Козлу

Независим член

7-Dr.Cem M.Kozlu.png​​

Завършил университета Денисон, Джем М. Козлу има магистърска степен по бизнес администрация от Станфордския университет и докторска степен от университета МБА и Богазичи. Работил е като мениджър в NCR в САЩ и Проктър и Гембъл в Швейцария, и е действал като Изпълнителен директор на Комили в продължение на 12 години. Като Управляващ директор и Председател на Съвета на директорите на турските авиолинии между 1988 и 1991 г., той е избран за Председател на Асоциацията на европейските авиокомпании (AEA) през 1990 г. След това заема обществени длъжности като член на Парламента между 1991 и 1995 г. и като Председател на Съвета на директорите на турските авиолинии между 1997 и 2003 г. Козлу е работил в компанията Кока-кола на различни позиции от 1996 г. Отговарящ за 51 страни като президент на групата за Централна Европа, Евразия и Близкия изток със седалище във Виена, преди пенсионирането си през 2006 г., Козлу действа като съветник в групата на Кока-кола за Евразия и Африка между 2007 г. и 2015 г. Козлу служи като Член на Съвета на директорите на Хюриет, ТАВ и Мармара хотели и резиденции и като Председател на Съвета на директорите на Евяп Азия със седалище в Сингапур. Понастоящем Козлу участва в Съвета на директорите на Напитки Кока-кола, Анадолу Холдинг, Анадолу Ефес, Камил Язъджъ Йонетим ве Данишманлък А. Ш., Пегасус Еърлайнз и DO&CO (Виена) и действа като член на Настоятелството на Здравен център Анадолу-Джонс Хопкинс, Фондация Анадолу и Истанбулската фондация за модерни изкуства. Той е Председател на Съвета на директорите на Форума за глобални отношения. Д-р Джем Козлу работи като преподавател в Университетите Богазичи и Денисън и е автор на 10 книги и много статии, като участва и в продуцирането на телевизионни сериали свързани с управлението. Д-р Джем Козлу бе назначен за независим член в съответствие с принципите на корпоративното управление на Съвета по капиталовите пазари на Турция на Редовното Общо Събрание на акционерите на нашата компания на 21 март 2018 г.

Айсун Мерджан

Независим член

8-Aysun Mercan.png

Айсун Мерджан е завършила Близкоизточния Технически университет, Катедра административни науки, Факултет по мениджмънт в Анкара и получава магистърска степен по бизнес администрация в Манчестърското бизнес училище и Университета на Уелс, Великобритания. Започва банковата си кариера през 1982 г. и заема няколко висши и изпълнителни длъжности в сферата на корпоративното банкиране, кредитирането, чуждестранните сделки, финансирането на проекти и инвестиционното банкиране и корпоративното управление в различни национални и международни банки. След придобиването от Агенцията за банков контрол и надзор и Фонда за гарантиране на влоговете през 2001 г. на акционерни права в различни банки, фалирали в резултат на банковата криза, тя ръководи и управлява много проекти, свързани с рехабилитация, преструктуриране на свързаните финансови групи, включително сключване на договори за погасяване, управление, продажба на активи и ликвидация на съответните банки, така че да се позволи събирането на дълговете от контролиращите акционери на тези банки във Фонда. Тя е член на Съвета на директорите и на Управителния съвет на различни дружества. Назначена е за Генерален секретар на частна банка през 2008 г. и се пенсионира през 2014 г. А. Мерджан изнася лекции в магистърските програми на университетите относно оценка на инвестициите, корпоративните финанси и външнотърговското финансиране. През януари 2016 г. е назначена за Член на Управителния съвет на МУФГ Банк Турция А. Ш. Айсун Мерджан е назначена за независим член в съответствие с принципите на корпоративното управление на Съвета по капиталовите пазари на Турция на Редовното Общо Събрание на акционерите на нашата компания на 21 март 2018 г.

Динч Къзълдемир

Независим член

9-Dinc Kizildemir.png

След като през 1975 г. завършва катедра „Административни науки“ в Университета в Богазичи, Динч Къзълдемир започва кариерата си като Мениджър продажби и маркетинг в Елка Еляфлъ Плака Санайи А. Ш., която преди това е била филиал на Гаранти Банк и след това се присъединява към Коч Груп. След военната си служба в пехотната школа в Тузла и турските военни колежи, Къзълдемир действа като мениджър продажби и маркетинг и заместник-управител на Келебек Контрплак ве Мобиля А. Ш., филиал на Енка Груп и поема отговорността за създаването и управлението на Корпорация Макдоналдс Турция през 1991 г. Действа като изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите на това дружество и контролира създаването на търговската, логистична и снабдителна инфраструктура на компанията. Присъединявайки се към ОЯК Груп през 2001 г., той действа като Управляващ директор на Ритейл Груп и става Член на Съвета на АКСА ОЯК Холдинг и неговите застрахователни компании и компании като Гудиър и Ети Маркетинг, като придобива миноритарни акции. От 2006 г. работи в групата на дружествата „Ердемир” в продължение на 10 години като Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор. Между 2009 и 2016 г. работи като ръководител на Групата за бизнес развитие (придобиване на нови фирми), Енергийна група, Международна група по химия и Отдела по законосъобразност и Отдела по устойчиво развитие в рамките на ОЯК Груп. Той е бил Председател на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в повече от 40 национални и международни компании в рамките на ОЯК Груп. Динч Къзълдемир поема отговорност за придобиването и впоследствие за управлението на над 20 компании, заводи и рафинерии в САЩ, Германия, Холандия, Австрия, Австралия, Великобритания, Китай, Япония, Бразилия, Индия и други страни. Като част от тези задачи той участва в създаването на съвместна стартираща медицинска компания с болница към Харвардското медицинско училище в Масачузетс. Динч Къзълдемир е назначен за независим член в съответствие с принципите на корпоративното управление на Съвета по капиталовите пазари на Турция на Редовното Общо Събрание на акционерите от нашата компания на 21 март 2018 г.​​​