Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Технологии за топене и инженеринг

​​​Дизайн на пещта

С цел внедряване на нови инвестиционни проекти и проекти за студен ремонт от производствените групи се предприемат следните дейности:

 • Извършване на голям брой експертизи в процесите на проектиране на пещта и огнеупорните материали
 • Изготвяне на чертежи за производство и приложение на огнеупорната конструкция на пещта
 • Избор на огнеупорни материали и системи за кондициониране на стъкло, техническа поддръжка на процесите за възлагане на поръчки
 • Проверка на огнеупорните материали преди транспортиране
 • Определяне на критериите за проектиране на системите за управление на пещите, електрически усилващи и барботиращи системи, доставка на оборудване, монтаж и пускане в експлоатация
 • Проследяване и контрол на монтажа на място

В допълнение периодично ив съответствие с изискванията на производствените групи се извършват и следните дейности:

 • Честа оценка на работата на пещите за одитните проучвания
 • Развитие на изследванията на пещите след тяхното затваряне
 • Техническа поддръжка за отстраняване на неизправности при дефекти на стъклата, свързани с пещта и предния резервоар
 • Проучване на нови технологии и алтернативни доставчици
 • Въвеждане на прогнозен контрол на базата на модел за оптимизиране на работата на пещта

CFDМоделиране и изследване

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-modellemesimulasyon-2.JPG

Разработеният собствен CFD модел на пещ за стъкло се използва като мощен инструмент за проектиране на пещи. С помощта на CFD моделиране са проведени проучвания за увеличаване на капацитета на пещите, подобряване качеството на стъклото, производство на енергия и подобряване на енергийната ефективност:

 • Прилагане на подобрения в производството на стъкло чрез проектиране на нови пещи
 • Определяне на критерии за иновативни технологии за топене на стъкло
 • Подобряване на условията на работа на пещите за топене на стъкло
 • Оценка на качеството на крайните продукти

В допълнение, софтуерът за моделиране, наличен на пазара, се използва за оптимизиране на продуктите и производствените процеси. Провеждат се симулационни проучвания по темите по-долу:

 • Проектиране на автомобилни стъкла и системи за отопление
 • Формиране и темпериране на стъклени изделия за кухненски прибори
 • Термичните реакции и деформацията на калъпи в производството на амбалаж
 • Подробен анализ на газовия поток и преноса на топлина в регенераторите за повишаване на ефективността на енергийното оползотворяване
 • Оптимално охлаждане в критичните зони на пещта

Партидни и механични системи

Основните дейности се състоят от инженеринг, определяне на критерии за проектиране, частично или цялостно проектиране и закупуване на стоманени конструкции, както и механично оборудване за пещи, калаени и партидни инсталации за нови студени ремонтни дейности.

Обхватът на дейностите включва системи за партиди и стъклени бутилки, конструкция на стоманата за пещта и механичните системи, стоманена конструкция с плаващ калаен винт и откачаваща система.

Развиват се и оперативните дейности, проучванията за подобрения и модернизация, както и представяне на нови технологии, системи и оборудване, които се наблюдават и оценяват с цел бъдещо прилагане.

 


 

 

 

 

 
​  

Енергетика и екология

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-enerjicevre-3.jpg

За изследвания на енергията и околната среда от Групата се провеждат следните дейности:

 • Одити на енергийната ефективност и енергиен бенчмаркинг на пещите
 • Бенчмаркинг на горивни съоръжения и системи, определяне на проектните критерии, избор на оборудване
 • Термичен скрининг на огнеупорната конструкция на пещта с инфрачервена камера
 • Участие в международни енергийни проекти
 • Експертиза на алтернативни горива и системи за възстановяване на топлината
 • Измервания на емисии и имисии от мобилна екологична лаборатория в съответствие с международните стандарти
 • Техническа експертиза в подкрепа на дейностите по управление на отпадъците
 • Услуги за подгряване и поддръжка на пещи

Провеждат се и следните дейности:

 • Проследяване и контрол на монтажа на огнеупорни и стоманени конструкции на пещи
 • Нагряване на пещта
 • Ендоскопски наблюдения на пещта, идентифициране на критични зони, периодично отчитане
 • Поддръжка на горещ ремонт
 • Подкрепа за отстраняване на проблеми в пещите
 • Контролирано охлаждане на пещите

​​