Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
BG

Технологии за топене и инженеринг

​​​Дизайн на пещта

С цел внедряване на нови инвестиционни проекти и проекти за студен ремонт от производствените групи се предприемат следните дейности:

 • Извършване на голям брой експертизи в процесите на проектиране на пещта и огнеупорните материали
 • Изготвяне на чертежи за производство и приложение на огнеупорната конструкция на пещта
 • Избор на огнеупорни материали и системи за кондициониране на стъкло, техническа поддръжка на процесите за възлагане на поръчки
 • Проверка на огнеупорните материали преди транспортиране
 • Определяне на критериите за проектиране на системите за управление на пещите, електрически усилващи и барботиращи системи, доставка на оборудване, монтаж и пускане в експлоатация
 • Проследяване и контрол на монтажа на място

В допълнение периодично ив съответствие с изискванията на производствените групи се извършват и следните дейности:

 • Честа оценка на работата на пещите за одитните проучвания
 • Развитие на изследванията на пещите след тяхното затваряне
 • Техническа поддръжка за отстраняване на неизправности при дефекти на стъклата, свързани с пещта и предния резервоар
 • Проучване на нови технологии и алтернативни доставчици
 • Въвеждане на прогнозен контрол на базата на модел за оптимизиране на работата на пещта

CFDМоделиране и изследване

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-modellemesimulasyon-2.JPG

Разработеният собствен CFD модел на пещ за стъкло се използва като мощен инструмент за проектиране на пещи. С помощта на CFD моделиране са проведени проучвания за увеличаване на капацитета на пещите, подобряване качеството на стъклото, производство на енергия и подобряване на енергийната ефективност:

 • Прилагане на подобрения в производството на стъкло чрез проектиране на нови пещи
 • Определяне на критерии за иновативни технологии за топене на стъкло
 • Подобряване на условията на работа на пещите за топене на стъкло
 • Оценка на качеството на крайните продукти

В допълнение, софтуерът за моделиране, наличен на пазара, се използва за оптимизиране на продуктите и производствените процеси. Провеждат се симулационни проучвания по темите по-долу:

 • Проектиране на автомобилни стъкла и системи за отопление
 • Формиране и темпериране на стъклени изделия за кухненски прибори
 • Термичните реакции и деформацията на калъпи в производството на амбалаж
 • Подробен анализ на газовия поток и преноса на топлина в регенераторите за повишаване на ефективността на енергийното оползотворяване
 • Оптимално охлаждане в критичните зони на пещта

Партидни и механични системи

Основните дейности се състоят от инженеринг, определяне на критерии за проектиране, частично или цялостно проектиране и закупуване на стоманени конструкции, както и механично оборудване за пещи, калаени и партидни инсталации за нови студени ремонтни дейности.

Обхватът на дейностите включва системи за партиди и стъклени бутилки, конструкция на стоманата за пещта и механичните системи, стоманена конструкция с плаващ калаен винт и откачаваща система.

Развиват се и оперативните дейности, проучванията за подобрения и модернизация, както и представяне на нови технологии, системи и оборудване, които се наблюдават и оценяват с цел бъдещо прилагане.

 


 

 

 

 

 
​  

Енергетика и екология

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-enerjicevre-3.jpg

За изследвания на енергията и околната среда от Групата се провеждат следните дейности:

 • Одити на енергийната ефективност и енергиен бенчмаркинг на пещите
 • Бенчмаркинг на горивни съоръжения и системи, определяне на проектните критерии, избор на оборудване
 • Термичен скрининг на огнеупорната конструкция на пещта с инфрачервена камера
 • Участие в международни енергийни проекти
 • Експертиза на алтернативни горива и системи за възстановяване на топлината
 • Измервания на емисии и имисии от мобилна екологична лаборатория в съответствие с международните стандарти
 • Техническа експертиза в подкрепа на дейностите по управление на отпадъците
 • Услуги за подгряване и поддръжка на пещи

Провеждат се и следните дейности:

 • Проследяване и контрол на монтажа на огнеупорни и стоманени конструкции на пещи
 • Нагряване на пещта
 • Ендоскопски наблюдения на пещта, идентифициране на критични зони, периодично отчитане
 • Поддръжка на горещ ремонт
 • Подкрепа за отстраняване на проблеми в пещите
 • Контролирано охлаждане на пещите

​​