Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
BG

Корпоративна социална отговорност

​​Şişecam Груп дава приоритет на своите проекти за социална отговорност в областта на околната среда, спорта, културата, изкуството и образованието, за да допринесе и добави стойност към общността като предпоставка за корпоративно гражданство на страните , в които Групата действа.

Принос към културните стойности

KSS-Tarih-Cam-Koleksiyonu.jpgКолекция антични стъклени изделия

Колекцията на Şişecam от 520 антични стъклени артефакта, събрана като кулминация на продължително и старателно усилие за запазване на културните ценности, е регистрирана в Истанбулските археологически музеи. Колекцията е изложена в специална зала в главната сграда на Şişecam. Освен това, в Бодрум през 1985 г. за посетители и любители на историята под спонсорството и покровителството на Şişecam е открита Стъклената зала на Музея на подводната археология.

История - култура - колекции от стъкло

Като част от мисията на Şişecam Груп да съхрани и предаде нашето културно наследство на бъдещите поколения, през 1999 г. в магазините на Пашабахче беше показана първата от историко-културните колекции, отразяващи историческия и културен образ на Анадола чрез произведения от стъкло. Събрани са 500 различни артефакта от различни колекции. Досега са реализирани 12 колекции, сред които османско, синьо и бяло по стъкло, художествено писане върху стъкло, емайлирано стъкло, мозайки, анадолски цивилизации, Мистерията на 7-те, Ашуре, кристален фаянс, говорещи монети и Зевк-и Селим.

Документален филм за Стъкленото корабокрушение в пристанище Серче

В рамките на визията на Şişecam Груп за устойчив растеж и значението, което тя придава на екологичните ценности, документалният филм „Стъкло и пак стъкло“ дава своеобразен отчет за откриването на Стъкленото корабокрушение в пристанище Серче, представящ критични заключения относно подводната археология, производството на стъкло и неговото рециклиране.

Корабокрушението в пристанището Серче е проучено от екип от турски и американски учени, под ръководството на професор д-р Джордж Бас, известен като баща на подводната археология, в пристанището Серче близо до Мармарис, преди 35 години; находките включват два тона стъклени късчета и около един тон натрошено стъкло, както и стъклени предмети.

Известен по целия свят като Стъкленото корабокрушение, корабът се счита за една от най-важните останки в света, както поради естеството на товара си, така и заради значителната част от корпуса му, която е оцеляла до днес.

Потъналият кораб и неговото съдържание са изложени в Музея на подводната археология в Бодрум, под ръководството на Şişecam от 1985 г. Документалният филм “Стъкло и пак стъкло” има за цел да представи историята на Стъкленото корабокрушение и неограничените възможности за рециклиране на стъкло на по-широка публика.

KSS-Serçe-Limanı-1.jpg

Принос към образованието и обучението

Şişecam предлага на своите служители и техните деца, които учат, стипендии за образование. През 2015 г. за стипендии са заделени общо 3 709 297 турски лири.

В 60-тата година на началното училище, което има пет класни стаи и е разположено в жилищната зона на Şişecam Тракия, 75 студенти получиха помощи от Тракийския завод за транспорт и храна през учебната 2014-2015 година.

В съответствие със Закона за професионалното образование №. 3308, От 1990 г. насам заводът за стъкло Денизли предлага тригодишна програма за стажуване. Понастоящем 123 ученици на възраст между 16 и 21 години са записани по програмата, в която бригадири, майстори и инструктори им дават теоретично и практическо обучение по традицията майстор-чирак.

Şişecam подкрепя също проекта за подобряване на професионалното образование на Общинското ръководство на Мерсин и е построила сградата на Индустриалната професионална гимназия с 24 класни стаи и една работилница на организираната индустриална площадка Мерсин-Тарсус (MTSB), за да спомогне по-голям брой млади хора да придобият професия. Училищната сграда е дарена на Министерството на националното образование и се използва от септември 2014 г.През учебната 2014- 2015 година 418 ученици се обучават в нея.

Принос към екологичните ценности

Проект "Стъкло и пак стъкло" ​

Стартиран през 2011 г. от Şişecam „Стъклен амбалаж“ в сътрудничество с Фондация „ЧЕВКО” и местната администрация, проектът „Стъкло и пак стъкло” е една от най-всеобхватните инициативи за устойчиво развитие и социална отговорност в Турция. С цел да се създаде промяна в социалното поведение и да се подкрепи преходът към рециклиращо общество проектът има три основни акцента:

  • Създаване на информираност у обществото относно рециклирането на стъклен амбалаж;
  • Подобряване на инфраструктурата за разделно събиране на отпадъци от стъклен амбалаж,
  • Оптимизиране на съоръженията, в които се събират и обработват отпадъците от стъклен амбалаж, и се отделят отпадъците от стъклен амбалаж, намиращи се в битовите отпадъци, преди съхранение.

Като част от проекта, от 2011 г., над 203 000 ученици от началните училища са преминали обучение по рециклиране; Дарени са около 12 900 контейнера с бутилки и са рециклирани 578,400 тона отпадъци от стъклени опаковки. Намаляването на въглеродните емисии в резултат се равнява на изтеглянето на 208 000 автомобила от пътищата, а количеството спестена енергия е достатъчно, за да се посрещнат нуждите от отопление и топла вода на 24 000 домакинства. Освен това, Şişecam сътрудничи с 134 общини в 21 провинции, за да създаде социална осведоменост, да подобри инфраструктурата за събиране и да рационализира съоръженията за рециклиране на стъкло.

Контейнерите за събиране на бутилки се поставят за използване в близост до ресторанти и хотели, които консумират големи количества стъклен амбалаж, поставят се и на границите на общините, с които има споразумения; контейнерите за бутилки се доставят в консуматорските точки, които ги изискват. В рамките на годината са проведени различни събития за разпространение на подаръци в търговски центрове, по улици и булеварди в различни провинции, с цел повишаване на осведомеността за рециклиране.

Друга област на проучване на проекта „Стъкло и пак стъкло” представлява предприятието ХОРЕКА, което е насочено към хотели, ресторанти и кафенета. В допълнение към начинанието, ХОРЕКА, стартира и проучване, фокусирано върху големи жилищни райони и е създадена система за разделно събиране на битови отпадъци от стъкло.

С цел да се насърчат предприятията, които произвеждат големи количества отпадъци от стъклен амбалаж и чийто потенциал за рециклиране е значителен, Şişecam стартира приложението на "Предприятие с грижа за стъклото" в сътрудничество с общината и фирмите за събиране на стъклени отпадъци. Чрез това заявление предприятията, които са били идентифицирани като успешно извършващи разделно събиране на стъклен амбалаж, получават от Şişecam званието на „Предприятие с грижа за стъклото“.

KSS--Cam-Yeniden-Cam-2.jpg

Проект за защита на популацията на морските костенурки край Казанлъ

Плажът Казанлъ в окръг Мерсин е едно от малкото места за снасяне на яйца на застрашените видове костенурки в Турция. Стартиран през 2007 г. от „Сода Санайи“ А. Ш., проектът в Казанлъ се е доказал като инструмент за опазването на застрашените видове Caretta и Chelonia Mydas и техните места за гнездене. Освен това целта е да се повиши осведомеността по този въпрос сред местното население, както и социално-културният и социално-икономическият живот в региона да се облагодетелства чрез еко-туризъм, който може да бъде породен от присъствието на застрашените морски костенурки в региона.

Най-голям принос за проекта "Морски костенурки край Казанлъ" дават млади доброволци и студенти от катедрата по биология на университета "Мерсин". Освен тези млади доброволци, които са участвали в разработването на проекта, организират срещи за насърчаване на активното участие на нови доброволци в инициативата. Продължи стабилното нарастване на общия брой гнезда на морските костенурки от 2015 г.

По време на пролетното почистване на Казанлъ, проведено с участието на служители на „Сода Санайи“ А. Ш. и в сътрудничество с университета Мерсин на 9 май 2015 г., обитанията на костенурките бяха почистени от 350 доброволци.

KSS--Deniz-Kaplumbağları.jpg

Залесяване

На обектите на заводите на Şişecam Груп, между пет и десет акра от площите се определят за залесяване; Създават се също Мемориални гори Şişecam във всички региони, където Şişecam има дейност. „Джамиш Маденчилик“ А. Ш. се гордее с Мемориална гора Şişecam, която достига 368 акра в кулминацията на усилията за залесяване, започнали през 2000 г. в района на Ялъкьой, където са разположени кариерата и съоръженията и.

Ежегодно се организират дейности по засаждане на дървета, започнати през 2006 г. от „Сода Санайи“ А. Ш. в района на Мерсин с цел определяне на горски територии и засаждане на дървета в тези територии. В резултат на тези усилия, през 2015 г. семействата на настоящи и пенсионирани служители са засадили близо 3000 фиданки.

Благодарение на дейностите по засаждане на фиданки, стартирали в района на Джанкуртаран, „Денизли Джам Санайи ве Тикарет“ А. Ш. създаде мини гора с дървета отглеждани на площ от три акра. Освен това, около 6 500 дървета и фиданки са засадени на площадката на завода, 50% от която са покрити със зелени площи.

u148.png

Принос към спорта

Спортен клуб Şişecam Чйърова​

Спортен клуб „Чайърова”, основан от Şişecam под името Спортен клуб по ветроходство „Чайърова”, стартира дейността си в Спортни съоръжения Чайърова през 1982 г. с цел привличане на млади хора към спорта и допринасяне за физическото и морално развитие на младежите чрез спорт, получава статут на федерален клуб от Генералната дирекция за младежта и спорта през 1984 г.

С екип от около 100 спортисти и мениджъри, клубът отглежда млади спортисти в дисциплините ветроходство, гребане и кану; През 2015 г. клубът осигури 5 атлета и 1 треньор за Националния екип по гребане.

Клубът постига успешни резултати в международни състезания през 2015 г., а спортистите на клуба печелят бронзов медал за първи път в историята на Турция на Световното младежко първенство по гребане, което се провежда в Рио де Жанейро в Бразилия. Отборът по гребане печели и 4 златни медала, 1 сребърен и 3 бронзови медала по време на юношеското Балканско първенство в Румъния, както и 3 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала в турския шампионат.

Ветроходният клон също постига добри резултати през 2015 г. Спортистите на клуба, които участват в общо 22 състезания, включително 11 регионални и 11 национални по програмата на Турската федерация по ветроходство през 2015 г., печелят медали в повечето регионални състезания; с резултатите, получени в Турската пиратска лига, те се квалифицират за участие в Европейското младежко първенство, което се провежда в Унгария през 2016 г.

Спортен клуб „Şişecam Чайърова“ има успешен сезон с класирането в национални и международни състезания през 2015 година. По време на надпреварата на кану в Турция, която се провежда през август, отборите печелят 3 първи, 8 втори и 4 трети награди в гонките на 200, 500 и 1000 метра, заемайки трето място в общото класиране за момчета и момичета. През октомври спортистите на клуба печелят първия медал във всички категории на шампионата по морско кану в Турция и се класират на първо място в общото класиране.

KSS-Çayırova-Spor-Kulubü-1.jpg​​​​​