Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MENU
BG

Материалознание и характеризиране

​​​​​​​Химичен и физичен анализ

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-kimyasal-fiziksel-analizler-01.jpg

Според исканията на стъкларските и химични производствени звена към нашата компания се прави анализ на стъкларските и химическите продукти, суровините, пробите от метални и промишлени отпадъци, използвайки различни техники.Измерват се свойства като устойчивост на стъклото и наличие на тежки метали.Извършват се и проучвания за сертифициране на стъклените изделия по различни стандарти. Всички анализи се извършват въз основа на международно признати методи и техники, използващи съвременни инструменти за получаване на бързи и надеждни резултати.

Области на изследване :

 • Количествен и полуколичествен анализ на различните елементи за производството на стъкло
 • Анализ на суровините и разпределение на размера на частиците
 • Огнеупорен анализ
 • Анализ на микроелементи
 • Анализ на химическата устойчивост
 • Сертифициране на стъклата и суровините за производство на стъкло за организации като BAM, BCR и BAS.
 • Наличие на тежки метали в стъклото *
 • Анализ за определяне на пригодността на продуктите при контакт с храни *
 • Анализ за сертифициране на фармацевтични бутилки *
 • Анализ на решенията за промишлени отпадъчни води и емисии на димни газове *

(*) анализи в рамките на акредитацията

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-kimyasal-fiziksel-analizler-02.jpg

Материалознание и характеризиране

inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-malzeme-bilimi-karakterizasyon-01.jpg

Чрез използване на високо сензитивна апаратура в лабораториите на Научно-технологичния център се извършва количествен и качествен анализ с цел характеризиране на стъклото и материалите, използвани в производството на стъкло, като суровини, огнеупорни материали, метали. Правят се изследвания за определяне на дефектите на стъклото, техните източници и възможности за елиминирането им.

Минераложки изследвания на суровините за производство на стъкло

Изследване на минералния състав и свойствата на кристалната структура. Наблюдение на размера на зърната, примесите и критичните минерали, влияещи върху качеството на стъклото.

Дефекти на стъклото и тяхното отстраняване

Характеризиране и отстраняване на дефектите, произтичащи от:

 • Суровини;
 • Рефрактор;
 • Формоване.

Рефракторни изпитвания и изследвания

 • Тестване и сравняване на алтернативните рефракторни проби, както в лабораторни, така и в производствени условия
 • Експериментални симулационни проучвания за сравнение на характеристиките
inovasyon-kurumsalArTeDe-sisecambtm-malzeme-bilimi-karakterizasyon-02.jpg

Проучвания на спрени пещи след края на кампанията

Извършва сесъбиране на данни чрез изследване както на структурните промени на рефракторите след работата в пещта, така и на проблемите, наблюдавани по време на производството, с цел за да бъдат използвани при проектирането на нови пещи.

Взаимодействие стъкло-метал

Прилага се характеризиране и разработване на подходящо оборудване в процеса на формоване на стъкло, както и изследване и разработване на формовъчно оборудване

​​